Sijoittaminen: Opas aloittelijoille ja edistyneille

Onko sijoittaminen uutta sinulle? Lue artikkelimme sijoittamisesta. Opit nopeasti, kuinka sijoitusmaailma toimii ja kuinka voit hyötyä siitä.

sijoittaminen

Sijoittaminen: Opas aloittelijoille ja edistyneille

Sijoittaminen voi tuntua aluksi monimutkaiselta, mutta siihen tutustuminen kannattaa. OP ja Nordea tarjoavat monipuolisia sijoitusvaihtoehtoja, kuten osakkeita, rahastoja ja kiinteistöjä.

Monipuolistamalla sijoituksiasi voit vähentää riskejä ja parantaa tuotto-odotuksia.

Riippumatta siitä, minkä sijoitustavan valitset, tärkeintä on aloittaa ja pysyä johdonmukaisena.

Aloittaminen ei vaadi suuria summia. Voit esimerkiksi sijoittaa jo kymmenellä eurolla kuussa, kuten Sijoitustieto mainitsee. Nordnet puolestaan mahdollistaa edullisen sijoittamisen ilman tarpeettomia kuluja, mikä tekee siitä suositun valinnan.

Mieti aina sijoitussuunnitelma, jotta voit saavuttaa taloudelliset tavoitteesi pidemmällä aikavälillä.

Sijoittaminen ei ole pelkästään taloudellisten hyötyjen hakemista, vaan siihen liittyy myös psyykkinen puoli. Sen vuoksi itsensä kouluttaminen ja riskienhallinnan ymmärtäminen ovat olennaisia.

Tiedon lisääntyessä myös päätöksentekosi paranee, ja mahdollisuutesi saavuttaa parempia tuottoja kasvavat huomattavasti.

 • Sijoittaminen kannattaa aloittaa pienillä summilla säännöllisesti.
 • Monipuolistaminen vähentää riskejä ja parantaa tuotto-odotuksia.
 • Kouluttautuminen ja suunnitelmallisuus ovat avain onnistumiseen.

Sijoittamisen perusteet

Sijoittamisen perusteisiin kuuluu ymmärtää eri sijoitusinstrumentteja, markkinoiden toimintaa, sekä määritellä sijoittamisen tavoitteet ja aikajänteet.

Sijoitusinstrumentit

Sijoitusinstrumentit ovat erilaisia kohteita, joihin voit sijoittaa rahaa tavoitellessasi tuottoa.

Osakkeet ovat yritysten omistusosuuksia, joita voit ostaa ja myydä pörsseissä. Rahastot kuten sijoitusrahastot ja osakerahastot keräävät sijoittajilta rahaa ja sijoittavat sen edelleen eri kohteisiin.

Indeksirahastot pyrkivät matkimaan tiettyjen markkinaindeksien kehitystä.

ETF-rahastot (Exchange-Traded Funds) yhdistävät rahastojen ja osakkeiden edut, ollen kaupankäynnin kohteena pörsseissä.

Joukkovelkakirjat ovat lainoja, joita yritykset tai valtiot laskevat liikkeelle rahoituksen hankkimiseksi.

Voit myös sijoittaa raaka-aineisiin, kuten kultaan ja öljyyn, sekä erilaisiin johdannaisiin ja optioihin, jotka ovat monimutkaisempia sijoitustyökaluja. Muita vaihtoehtoja ovat kiinteistöt, valuutat ja kryptovaluutat.

Markkinoiden toiminta

Markkinoiden toiminta perustuu kysynnän ja tarjonnan periaatteisiin. Arvonmuutokset johtuvat useista tekijöistä, kuten yritysten tuloksista, talousuutisista, ja maailmanlaajuisista tapahtumista.

Pörssit ovat paikkoja, joissa osakkeet ja muut arvopaperit vaihtavat omistajaa. Markkinat voivat olla karhumarkkinoita (laskevat markkinat) tai härkämarkkinoita (nousevat markkinat).

Markkinoilla kauppaa käydään myös virtuaalisesti internetin välityksellä.

Sijoittaminen vaatii markkinoiden seuraamista ja taloustilanteen ymmärtämistä, jotta voit tehdä informoituja päätöksiä.

Hintavaihtelut ovat osa markkinoiden luonnetta, ja sijoittajat tavoittelevat tuottoja hyödyntämällä näitä muutoksia.

Sijoittamisen tavoitteet ja aikajänteet

Sijoittamisen tavoitteet voivat vaihdella kassavirran tuottamisesta pitkäaikaiseen varallisuuden kartuttamiseen.

Ennen sijoittamista sinun tulee määrittää riskinsietokyksesi ja sijoitushorisonttisi – kuinka kauan aiot pitää sijoituksiasi ennen niiden realisoimista.

Lyhytaikaiset sijoitukset voivat tarjota nopeita voittoja, mutta ne myös altistuvat suuremmille hinnanvaihteluille. Pitkäaikaiset sijoitukset voivat olla vakaampia ja hyötyä korkoa korolle -ilmiöstä.

Tavoitteesi voivat myös sisältää tiettyjen taloudellisten tavoitteiden saavuttamista, kuten eläkkeen turvaamista tai omistusasunnon hankkimista.

Monipuolinen ja hajautettu salkku auttaa minimoimaan riskejä ja maksimoi mahdollisuudet saavuttaa taloudelliset tavoitteesi.

Rahoitusinstrumenttien ymmärtäminen

Rahoitusinstrumentit ovat keskeisiä välineitä sijoittajille. Niihin kuuluvat muun muassa osuus- ja indeksirahastot sekä osakkeet ja pörssinoteeratut yritykset. Tässä osiossa käsitellään näiden instrumenttien perusteet ja niiden merkitys sijoittajille.

Osuus- ja indeksirahastot

Osuus- ja indeksirahastot tarjoavat sijoittajille mahdollisuuden hajauttaa salkkuaan.

Osuusrahastot koostuvat useista eri sijoituskohteista, kuten osakkeista ja velkakirjoista, mikä vähentää yksittäisen sijoituskohteen riskiä. Indeksirahastot puolestaan seuraavat tietyn indeksin kehitystä, esimerkiksi OMXH25 -indeksiä, joka koostuu Helsingin pörssin 25 suurimmasta yhtiöstä.

Näiden rahastojen kautta voit sijoittaa pienellä pääomalla laajasti eri markkinoille. Indeksiä seuraamalla rahasto pyrkii saavuttamaan saman tuoton kuin markkina-indeksi. Indeksirahastot ovat usein kustannustehokkaampia, koska niiden hallinnointi on vähemmän aktiivista verrattuna perinteisiin sijoitusrahastoihin.

Hyötyjä:

 • Hajauttaminen
 • Pienemmät kustannukset
 • Pienempi riski

Riskejä:

 • Markkinariski
 • Tuotto riippuu indeksin kehityksestä

Osakkeet ja pörssinoteeratut yritykset

Osakkeet edustavat omistusosuutta yrityksessä. Osakkeen markkina-arvo määräytyy kaupankäynnin perusteella pörssissä.

Kun ostat osakkeita, sinusta tulee osakas, ja saat oikeuden osinkoon sekä äänioikeuden yhtiökokouksessa. On tärkeää valita yritykset, joiden liiketoiminta on vakaalla pohjalla ja joilla on kasvupotentiaalia.

Pörssinoteerattujen yritysten osakkeet tarjoavat mahdollisuuden hyötyä yrityksen arvon kasvusta sekä saada osinkoja.

Osakkeiden arvo voi vaihdella merkittävästi markkinatilanteen mukaan, mikä tekee niistä riskialttiimpia sijoituksia kuin esimerkiksi talletukset tai velkakirjat. Valitse osakkeita, jotka vastaavat sijoitustavoitteitasi ja riskiensietokykyäsi.

Hyötyjä:

 • Korkea tuottopotentiaali
 • Osingot
 • Vaikutusvalta yhtiökokouksessa

Riskejä:

 • Korkea volatiliteetti
 • Yrityksen arvo voi laskea nopeasti
 • Vaatii aktiivista seurantaa

Osakkeiden säilytykseen tarvitset arvo-osuustilin, johon kirjataan omistuksesi. Tämä on tärkeää varojen hallinnassa ja kauppojen tekemisessä.

Riskienhallinta

Riskienhallinta sijoittamisessa on tärkeää, jotta et menettäisi liikaa pääomaasi. Tässä osiossa käsitellään hajauttamista ja riskien ymmärtämistä sekä arviointia.

Hajauttaminen

Hajauttaminen tarkoittaa sijoitusten jakamista eri kohteisiin riskien pienentämiseksi.

Sinun ei pitäisi laittaa kaikkia rahojasi yhteen paikkaan.

Esimerkkejä hajauttamisen keinoista ovat:

 • Sijoittaminen eri toimialoihin
 • Sijoittaminen eri maantieteellisiin alueisiin
 • Sijoittaminen eri omaisuusluokkiin, kuten osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin ja kiinteistöihin

Hajauttamisen avulla voit tasata mahdollisia tappioita, jos yksi sijoitus menee huonosti.

Se suojaa sinua suuremmilta menetyksiltä ja auttaa saavuttamaan tasaisemman tuoton.

Hajauttaminen voi myös tuoda paremman pitkän aikavälin tuoton, koska et ole riippuvainen yhden sijoituksen menestyksestä.

Riskien ymmärtäminen ja arviointi

Ennen sijoittamista sinun on tärkeää ymmärtää ja arvioida eri riskit.

Yleisimmät sijoitusriskit ovat:

 • Markkinariski: Riski, että sijoituksen arvo laskee markkinoiden heikentyessä.
 • Luottoriski: Riski, että velallinen ei pysty maksamaan takaisin velkaansa.
 • Likviditeettiriski: Riski, että et voi myydä sijoitusta helposti ilman suuria tappioita.

Ymmärtämällä nämä riskit voit tehdä tietoisempia päätöksiä.

Arvioimalla oman riskinsietokykysi voit myös määrittää, kuinka paljon riskiä haluat tai pystyt ottamaan.

Voit käyttää apuna asiantuntijoita tai riskienhallintatyökaluja tässä arvioinnissa.

Tämä auttaa sinua välttämään yllättäviä tappioita ja suunnittelemaan paremmin tulevaisuutta.

Sijoitussuunnitelman laatiminen

Sijoitussuunnitelman avulla voit asettaa selkeät tavoitteet ja ymmärtää riskinsietokykysi.

Se tarjoaa perustan sijoitustoiminnallesi ja auttaa pysymään kurssissa.

Sijoitus- ja rahastosuunnitelmat

Sijoitus- ja rahastosuunnitelmat ovat keskeisiä osia sijoitussuunnitelmaasi. Näiden avulla päätät, mihin sijoitat varasi ja miten hajautat sijoituksesi.

Ensimmäinen askel on arvioida nykyinen taloudellinen tilanteesi ja ymmärtää, mitä tavoitteita haluat saavuttaa.

Tämä auttaa sinua päättämään, kuinka suuren osan säästöistäsi sijoitat ja mihin ajanjaksoon tähtäät.

Sijoitusstrategian valinta riippuu riskinsietokyvystäsi.

Esimerkiksi osakkeet voivat tarjota korkeamman tuoton pitkällä aikavälillä, mutta ne ovat riskialttiimpia. Säästö- tai rahastotilit voivat olla turvallisempia valintoja.

Hajauttaminen on tärkeää riskien minimoimiseksi.

Sijoitusten jakaminen eri sektoreihin ja maihin auttaa suojaamaan varallisuuttasi markkinamuutoksilta.

Voit käyttää rahastoja, kuten indeksirahastoja tai ETFä, jotka tarjoavat laajaa hajautusta pienellä kustannuksella.

Budjetointi ja sijoittamiseen osoitettavien varojen hallinta

Budjetointi on olennainen osa sijoitussuunnitelman laatimista. Sen avulla voit varata tietyn osan tuloistasi sijoituksiin ilman, että vaarannat taloudellista turvallisuuttasi.

Aloita kirjaamalla kaikki säännölliset tulot ja menot.

Tämä auttaa sinua ymmärtämään, kuinka paljon rahaa on käytettävissä sijoittamiseen.

On tärkeää erottaa säästöt ja sijoitukset.

Säästöjä tarvitaan yllättäviin menoihin, kuten auton korjaukseen tai lääkärikäynteihin. Sijoituksiin voit sen sijaan allokoida varoja pitkän aikavälin tavoitteisiin.

Kun budjettisi on selvillä, voit päättää, kuinka paljon sijoitat kuukausittain.

Sopiva prosentti tuloista sijoituksiin voi olla esimerkiksi 10-20 %.

Tämä auttaa sinua kasvattamaan varallisuuttasi tasaisesti ajan myötä, mutta ei vaaranna taloudellista tilannettasi.

Sijoitussalkun rakentaminen ja ylläpito

Kun rakennat ja ylläpidät sijoitussalkkuasi, on tärkeää keskittyä salkun rakenteeseen ja salkun jatkuvaan seurantaan.

Sijoitussalkun rakenne

Ensimmäinen vaihe sijoitussalkun rakentamisessa on** sijoitusstrategian** määrittäminen.

Sijoitusstrategia ohjaa, kuinka ja mihin varasi sijoitat.

On tärkeää monipuolistaa sijoituksia eri omaisuusluokkiin, kuten osakkeisiin, velkakirjoihin, sijoitusrahastoihin ja kiinteistöihin. Tämä hajauttaa riskiä ja tasapainottaa tuottoja.

Voit esimerkiksi käyttää ydin-satelliitti-strategiaa.

Ydinosa sijoituksista koostuu vakaista ja matalariskisistä sijoituksista, kuten indeksirahastoista. Satelliittiosa voi sisältää riskipitoisempia osakkeita tai kiinteistöjä.

Tarkka tasapaino riippuu riskinsietokyvystäsi ja tavoitteistasi.

Muista, että sijoitusneuvonta voi auttaa alkuun pääsemisessä ja oikean strategian valinnassa.

Salkun seuranta ja arvioinnin kriteerit

Sijoitussalkun seuranta on jatkuva prosessi.

Seuraa säännöllisesti sijoitustesi tuottoja ja niiden markkina-arvoa.

Hyvä aikaväli seurantaan on kuukausi tai neljännesvuosi.

Aseta selkeät kriteerit, joiden avulla arvioit salkkusi suorituskykyä.

Voit käyttää mittareina esimerkiksi osakkeiden arvonnousua, sijoitusrahastojen tuottoja ja velkakirjojen korkotuottoja.

Näiden lisäksi vertaile sijoituksia valitsemaasi vertailuindeksiin.

Helppo tapa seurata salkun kehitystä on käyttää sijoitusseurantaohjelmistoja tai -sovelluksia, jotka tarjoavat reaaliaikaista dataa ja analytiikkaa.

Näin voit tehdä tiedostettuja päätöksiä ja tarvittaessa muuttaa sijoitusstrategiaasi.

Sijoittamisen psyykkinen puoli

Sijoittaminen vaatii paitsi taloudellista tietotaitoa myös henkistä kykyä käsitellä epävarmuutta ja stressiä. On tärkeää ymmärtää, miten oma mieli toimii sijoituspäätöksiä tehdessä.

Korkean tuoton tavoittelu vs. pitkäjänteisyys

Monet sijoittajat houkuttuvat suurista tuotto-odotuksista ja nopeista voitosta, mutta sijoittamisen menestys perustuu usein pitkäjänteisyyteen.

Warren Buffettia pidetään yhtenä parhaista esimerkeistä, joka suosii pitkäaikaisia sijoituksia.

Korkean tuoton tavoittelu voi johtaa herkästi impulsiivisiin päätöksiin, jotka eivät aina ole rationaalisia.

Pysy rauhallisena ja luota prosessiin, vaikka markkinat olisivatkin epävakaat.

Pitkäjänteinen strategia vaatii henkistä kestävyyttä, sillä se voi viedä vuosia nähdä todelliset tulokset.

Sijoitusvirheet ja niistä oppiminen

Virheiden tekeminen on olennainen osa sijoittamista.

Tärkeää on, että osaat oppia virheistäsi ja nähdä ne kehitysmahdollisuuksina.

Monet huippusijoittajat, kuten Buffett, ovat kokeneet takaiskuja, mutta he ovat oppineet ja parantaneet strategioitaan sen myötä.

Kun teet sijoitusvirheen, analysoi syyt ja mieti, miten voit välttää saman virheen tulevaisuudessa.

Tämä psykologinen sopeutumiskyky on keskeinen taito menestyvälle sijoittajalle.

Harkitse riskin hallintaa ja hajauta sijoituksia, jotta yksittäinen virhe ei romahduta koko salkkuasi.

Vastuullinen sijoittaminen

Vastuullinen sijoittaminen keskittyy sijoituskohteiden taloudellisen tuoton lisäksi niiden vaikutuksiin ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintorakenteisiin.

Tämä lähestymistapa käyttää ESG-periaatteita arvioidakseen sijoituskohteiden vastuullisuutta.

ESG periaatteet

ESG on lyhenne englannin sanoista “Environmental, Social, Governance”. Nämä kolme tekijää ovat tärkeässä roolissa vastuullisessa sijoittamisessa:

 1. Ympäristö (Environmental): Arvioi, miten yritykset vaikuttavat ympäristöön.Tämä voi sisältää hiilidioksidipäästöt, energiatehokkuuden ja luonnonvarojen käytön.
 2. Sosiaalinen vastuu (Social): Tarkastelee yrityksen vaikutusta työntekijöiden, asiakkaiden ja yhteisöjen hyvinvointiin.Tärkeitä tekijöitä ovat työolosuhteet, ihmisoikeudet ja yhteiskuntavastuu.
 3. Hallinto (Governance): Keskittyy yrityksen johtamisrakenteisiin ja käytäntöihin.Tämä sisältää johtoryhmän läpinäkyvyyden, korruption torjunnan ja osakkeenomistajien oikeuksien kunnioittamisen.

Vastuullisuuden arviointi sijoituksissa

Sijoituskohteiden vastuullisuutta arvioidaan monilla eri tavoilla.

 1. ESG-pisteytys: Monet organisaatiot antavat yrityksille ESG-pisteitä eri mittareiden perusteella.Hyvät pisteet voivat merkitä korkeampia sijoituksia.
 2. Sijoitusstrategiat: Vastuulliset sijoittajat voivat käyttää erilaisia strategioita.Esimerkiksi poissulkeminen, jossa vältetään sijoittamista yrityksiin, jotka eivät täytä tiettyjä ESG-kriteereitä.
 3. Vaikuttavuussijoittaminen: Tämä lähestymistapa keskittyy sijoituksiin, jotka tuottavat sekä taloudellista tuottoa että mitattavia yhteiskunnallisia tai ympäristövaikutuksia.

Käytännön sijoittaminen

Käytännön sijoittaminen käsittää sijoituspalveluiden valinnan ja kaupankäynnin mekaniikan ymmärtämisen.

Molemmat ovat tärkeitä osia, jotta voit aloittaa ja hallita sijoitustoimintaa tehokkaasti.

Sijoituspalveluiden valinta

Kun aloitat sijoittamisen, ensimmäinen tärkeä askel on valita sopiva sijoituspalvelu.

Voit avata osakesäästötilin tai arvo-osuustilin esimerkiksi palveluntarjoajilla kuten Nordea, OP tai Nordnet.

Välityspalkkiot ja käyttöehdot vaihtelevat eri palveluiden välillä, joten tee vertailua ennen päätöstä.

Rahastosijoittaminen on hyvä vaihtoehto aloittelijoille, koska se antaa hajautusta ja ammattimaista salkunhoitoa.

Tutustu sijoitusrahastoihin ja erikoisrahastoihin, joita eri palveluntarjoajat tarjoavat.

Myös asiakaspalvelu ja alustojen käytettävyys ovat tärkeitä tekijöitä.

Valitse palvelu, joka tarjoaa käyttökoulutusta ja tukea tarvittaessa.

Kaupankäynnin mekaniikka

Kaupankäynnin aloittaminen vaatii ymmärrystä siitä, miten markkinat toimivat ja kuinka teet kauppoja.

Sinun tulee tietää, miten asettaa ostotarjouksia ja myyntitarjouksia, sekä ymmärtää välityspalkkioiden vaikutus kaupankäyntikuluihin.

Osakekaupassa on tärkeää tuntea erilaiset toimeksiannot kuten Market Order ja Limit Order.

Kumpikin tarjoaa erilaisia tapoja ostaa ja myydä osakkeita. Myös rahastosijoittaminen toimii hieman eri tavalla, koska rahastoilla käydään kauppaa yleensä kerran päivässä rahaston nettoarvon mukaan.

Sijoittamisen eri muodot

Sijoittamisen eri muodot tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia ja riskejä. Tässä käsittelemme asuntosijoittamista sekä passiivista ja aktiivista sijoittamista yksityiskohtaisesti.

Asuntosijoittaminen

Asuntosijoittaminen tarkoittaa kiinteistöjen, kuten asuntojen ja liiketilojen, ostamista ja vuokraamista.

Se on suosittu tapa kasvattaa varallisuutta. Asuntosijoituksessa on tärkeää valita hyvä sijainti, sillä se vaikuttaa vuokrattavuuteen ja arvonnousuun.

Jos omistat asunnon, voit vuokrata sen ja saada tasaista vuokratuloa.

Tämä vaatii kuitenkin huolellista vuokralaisten valintaa ja asuntojen ylläpitoa. Asuntosijoitukset voivat olla vakaa tulonlähde, mutta ne vaativat myös aikaa hallinnointiin.

Plussat:

 • Tasaista vuokratuloa
 • Mahdollisuus arvonnousuun
 • Suhteellisen turvatut investoinnit

Miinukset:

 • Korkeat alkukustannukset
 • Aikaa vievää hallinnointia
 • Mahdolliset remonttikulut

Passiivinen vs. aktiivinen sijoittaminen

Passiivinen sijoittaminen tarkoittaa strategiaa, jossa sijoittaja pyrkii saavuttamaan markkinoiden keskimääräiset tuotot. Tätä varten hän minimoi kaupankäynnin ja kustannukset. Passiivista sijoittamista voi tehdä esimerkiksi indeksirahastojen avulla. Ne jäljittelevät tiettyä markkinaindeksiä ja tarjoavat hajautettuja riskejä pienillä kuluilla.

Aktiivinen sijoittaminen sen sijaan perustuu aktiivisiin kaupankäyntipäätöksiin, joiden tavoitteena on voittaa markkinat. Tämä edellyttää markkinoiden jatkuvaa seuraamista ja analysointia.

Passiivinen sijoittaminen:

 • Pienemmät kulut
 • Vähemmän aikaa vievää
 • Pitkän aikavälin strategia

Aktiivinen sijoittaminen:

 • Mahdollisuus korkeampiin tuottoihin
 • Suurempi riski
 • Vaatii paljon aikaa ja osaamista

Sijoittaminen usein kysytyt kysymykset

Lue alhaalta vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin.

Lainan kilpailutus
Lainasumma Laina-aika Korko
500 € - 60 000 € 1 - 20 vuotta 4,19 % - 20 %
Täytä hakemus Tarkista yhteistyökumppanit
Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 8.30 % laskettuna lainasummalle 10000 €, kun takaisinmaksuaika on 10 vuotta, tilinhoitomaksu 0 €, avausmaksu 0 € ja esimerkkikorko 8,0 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 14750 €, eli 123 €/kk.
Lainan kilpailutus
Lainasumma Laina-aika Korko
500 € - 60 000 € 1 - 20 vuotta 4,19 % - 20 %
Täytä hakemus Tarkista yhteistyökumppanit
Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 8.65 % laskettuna lainasummalle 10000 €, kun takaisinmaksuaika on 10 vuotta, tilinhoitomaksu 5 €, avausmaksu 30 € ja nimelliskorko 7.30 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 14749 €, eli 123 €/kk.
Lainan kilpailutus
Lainasumma Laina-aika Korko
1000 € - 60 000 € 1 - 20 vuotta 4,19 % - 19,50 %
Täytä hakemus Tarkista yhteistyökumppanit
Todellinen vuosikorko laskettuna 10 000 € luotolle 10 vuoden takaisinmaksuajalla on 8.15%, mikäli korkoihin ja kuluihin sisältyy: Vuosikorko 6.90%, kuukausittainen tilinhoitopalkkio 5 € ja lainan avausmaksu 0 €. Kuukausierä on tällöin esimerkin mukaiselle 10 000 € lainalle 120.59 € sisältäen yhteensä 120 maksuerää. Lainan, korkojen ja kulujen yhteismäärä on edellä mainitun esimerkein 14 471 €, joista kulujen osuus on 600 € ja korkojen osuus on 3 871 €.
Lainan kilpailutus
Lainasumma Laina-aika Korko
1000 € - 60 000 € 1 - 15 vuotta 4,5 % - 20 %
Täytä hakemus Tarkista yhteistyökumppanit
Esimerkkikorko: Luoton ollessa 15 000 €, 6 v. laina-ajalla, on kuukausierä 270 € / 72 kk ajan. Tällöin luoton kokonaiskulut on 19 468 €, nimelliskorko 9 % ja todellinen vuosikorko 9,38 % (sis. 0 € laskutuslisän ja avausmaksun 0 €).
Lainan kilpailutus
Lainasumma Laina-aika Korko
1000 € - 60 000 € 1 - 15 vuotta 4,5 % - 20 %
Täytä hakemus Tarkista yhteistyökumppanit
Esimerkkikorko: Luoton ollessa 15 000 €, 6 v. laina-ajalla, on kuukausierä 270 € / 72 kk ajan. Tällöin luoton kokonaiskulut on 19 468 €, nimelliskorko 9 % ja todellinen vuosikorko 9,38 % (sis. 0 € laskutuslisän ja avausmaksun 0 €).
Lainan kilpailutus
Lainasumma Laina-aika Korko
2500 € - 60 000 € 1 - 15 vuotta 4,50 % - 20 %
Täytä hakemus Tarkista yhteistyökumppanit
Lainasumma 22 000 € laina-aika 6 vuotta vuotta. Kustannus 6 583 € mikäli tod.korko on 9.46%. Kokonaiskustannus näillä ehdoilla 28 583 €. Pankit määrittävät korot lainalle tapauskohtaisesti. Nominaalikorot ovat 4,50%-20% väliltä.
Lainan kilpailutus
Lainasumma Laina-aika Korko
500 € - 60 000 € 1 - 18 vuotta 4,68 % - 19%
Täytä hakemus Tarkista yhteistyökumppanit
Esimerkki: 15 000 € laina, nimelliskorko 6,99 %, todellinen vuosikorko 7,9 %, laina-aika on 10 vuotta (sis. avausmaksu 0 € ja tilinhoitomaksu 5 €/kk), tällöin lainan kokonaiskulut on 21 490,8 €.
Lainan kilpailutus
Lainasumma Laina-aika Korko
2000 € - 60 000 € 1 - 18 vuotta 5,99 % - 10 %
Täytä hakemus Tarkista yhteistyökumppanit
Esimerkki: 15 000 € laina, nimelliskorko 6,99 %, todellinen vuosikorko 7,9 %, laina-aika on 10 vuotta (sis. avausmaksu 0 € ja tilinhoitomaksu 0 €/kk), tällöin lainan kokonaiskulut on 21 490,8 €.
Lainan kilpailutus
Lainasumma Laina-aika Korko
500 € - 60 000 € 1 - 15 vuotta 4 % - 20 %
Täytä hakemus Tarkista yhteistyökumppanit
Lainaesimerkki: Kun lainasumma on 10000 €, takaisinmaksuaika 120 kuukautta, tilinhoitomaksu 5 €, avausmaksu 0 € ja nimelliskorko 9 %, on lainan todellinen vuosikorko 10.44 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 15840 €, eli 132 €/kk.
Lainan kilpailutus
Lainasumma Laina-aika Korko
500 € - 60 000 € 1 - 15 vuotta 4 % - 20 %
Täytä hakemus Tarkista yhteistyökumppanit
Lainaesimerkki: 10 000 euroa, 10 vuotta, 120 maksuerää, todellinen vuosikorko 7,21 %, nimelliskorko 6%, kulut 3 923 € ja yhteensä 13 923 €.
Lainan kilpailutus
Lainasumma Laina-aika Korko
1000 € - 60 000 € 1 - 20 vuotta 4 % - 20 %
Täytä hakemus Tarkista yhteistyökumppanit
Esimerkki: Kun lainasumma on 10 000 €, korko 6,5 %, takaisinmaksuaika 10 vuotta, avausmaksu 0 € ja tilinhoitomaksu 5 €/kk, kuukausierä on 119 €, takaisinmaksettava summa 14 226 € sekä todellinen vuosikorko on 7,73 %. Huomioithan, että lainan voi maksaa myös nopeammin takaisin.

Lue myös nämä

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.