Sijoitusasuntolaina

Hae sijoitusasuntolaina sijoitusasunnon ostamiseen.

sijoitusasuntolaina

Sijoitusasuntolaina

Sijoitusasuntolaina on erinomainen tapa kasvattaa varallisuuttasi ja luoda vakaa tulonlähde.

Kun valitset sijoitusasuntoa, on tärkeää ymmärtää, kuinka sijoitusasuntolaina toimii ja mitkä tekijät vaikuttavat sen ehtoihin.

Sijoitusasunnon arvo ja mahdolliset vuokratulot voivat kattaa lainanlyhennykset, tarjoten houkuttelevan mahdollisuuden pitkäaikaiseen sijoittamiseen.

Sijoitusasuntolainan hakeminen voi tapahtua kokonaan verkossa, mikä tekee prosessista helppoa ja kätevää. Voit myös hae lainaa käyttämällä toisen pankin tunnuksia, mikä nopeuttaa prosessia.

Voit hyödyntää erilaisia lainalaskureita, jotka auttavat sinua arvioimaan oikeaa lainamäärää ja laina-aikaa perustuen omaan maksukykyysi.

Tämä suunnittelu on ratkaisevaa, koska oikein mitoitettu laina vähentää taloudellisia riskejä ja auttaa sinua saavuttamaan tavoitteesi.

On tärkeää huomioida, että sijoitusasuntolaina on verottajan silmissä tulonhankkimislainaa.

Tämä tarkoittaa, että voit tehdä verovähennyksiä tietyistä kuluista, mikä voi tuoda merkittäviä säästöjä pitkällä aikavälillä.

Kun otat huomioon nämä tekijät ja suunnittelet huolellisesti, sijoitusasuntolaina voi olla avain taloudelliseen menestykseen.

Sijoitusasuntolainat

  • Sijoitusasuntolaina voi kattaa lainanlyhennykset vuokratuloilla.
  • Lainamäärän ja -ajan oikea mitoitus on tärkeää riskienhallinnassa.
  • Kuluista voi tehdä verovähennyksiä verottajan ohjeiden mukaisesti.

Sijoitusasuntolainan perusteet

Sijoitusasuntolaina on rahoitusmuoto asuntosijoittamiseen, jossa voit hyödyntää ulkopuolista rahoitusta ostaessasi sijoitusasuntoa.

Tässä osiossa käsitellään sijoitusasuntolainan määritelmä, sijoitusasunnon taloudelliset hyödyt sekä vuokratuoton ja arvonnousun merkitys.

Sijoitusasuntolainan määritelmä

Sijoitusasuntolaina on pankin myöntämä laina, jota käytetään sijoitusasunnon hankintaan.

Lainan laina-aika on tavallisesti jopa 25 vuotta. Sijoitusasuntolainaa voidaan lyhentää joustavasti, ja usein on mahdollisuus pitää lyhennysvapaita jaksoja.

Lainaa voit hakea monista pankeista ja usein hakuprosessi on digitaalinen.

On tärkeää, että lainan määrä suhteutetaan kuukausittaisiin tuloihin ja menoihin. Lisäksi lainan takaisinmaksun turvaaminen on olennaista, jotta varmistetaan kuukausierien suuruus ja perheen taloudellinen tilanne.

Voit laskea erilaisia skenaarioita laina-ajan, korkojen ja maksukyvyn suhteen asuntolainalaskurin avulla.

Sijoitusasunnon taloudelliset hyödyt

Sijoitusasunnosta voi olla monia taloudellisia hyötyjä.

Ensinnäkin, se tarjoaa säännöllistä vuokratuottoa, joka auttaa lainan lyhentämisessä. Voit käyttää vuokratuloja myös muiden sijoituskohteiden rahoittamiseen.

Toiseksi, sijoitusasunnon arvonnousu voi lisätä omaa varallisuuttasi pitkällä aikavälillä.

Hyvin valittu sijoitusasunto voi tuottaa merkittäviä pääomavoittoja myyntihetkellä. Sijoitusasuntojen arvon kehittymistä on tärkeää seurata ja valita kohde huolella.

Vuokratuoton ja arvonnousun merkitys

Vuokratuotto ja arvonnousu ovat keskeisiä tekijöitä sijoitusasuntolainan kannattavuudessa.

Vuokratuotto on säännöllinen tulo, jonka saat vuokralaisilta kuukausittain.

Korkea vuokratuotto takaa, että sijoitusasunto maksaa itse itsensä ja tuo jatkuvasti rahaa kassavirtaan.

Arvonnousu puolestaan tarkoittaa sijoitusasunnon arvon kasvua ajan mittaan.

Arvonnousu voi tarjota merkittävää lisätuloa, jos päätät myydä sijoitusasunnon.

On tärkeää valita sijoituskohde sijainnin, markkinatilanteen ja tulevaisuuden näkymien perusteella.

Yhdessä nämä tekijät voivat tehdä sijoitusasuntolainasta tuottavan ja turvallisen sijoitusmuodon.

Asuntolainojen tyypit ja ehdot

Kun harkitset sijoitusasuntolainaa, on tärkeää tuntea eri lainatyypit ja niihin liittyvät ehdot. Näin voit valita itsellesi sopivimman vaihtoehdon ja hallita tehokkaasti korkoriskejä ja lyhennyksiä.

Lainatyyppien vertailu

Asuntolainoja on monenlaisia, kuten tasaerälaina ja annuiteettilaina.

Tasaerälainassa maksat joka kuukausi saman suuruisen maksuerän, joka sisältää sekä koron että lainan lyhennyksen. Tämä helpottaa budjetointia, koska erä pysyy samana korkotason muutoksista huolimatta.

Annuiteettilainassa kuukausierä pienenee vähitellen laina-ajan kuluessa, jos korkotaso pysyy samana.

Maksuerän korko-osuus on suurempi laina-ajan alussa ja pienenee ajan myötä.

Molemmat lainatyypit ovat hyviä vaihtoehtoja, mutta valintasi riippuu osittain siitä, kuinka ennakoitavat maksuerät haluat.

Korkoriskit ja korkoehdot

Korkoriskit liittyvät siihen, miten paljon korot voivat muuttua laina-aikana.

12 kk euribor on yleisin viitekorko Suomessa, ja se päivittyy vuosittain.

Tämä tarkoittaa, että korko voi nousta tai laskea, mikä vaikuttaa kuukausieriesi suuruuteen.

Voit myös valita kiinteäkorkoisen lainan, jossa korko pysyy samana koko laina-ajan.

Tämä vähentää korkoriskiä, mutta voi tarkoittaa hieman korkeampaa korkoa kuin muuttuvakorkoisissa lainoissa.

Kiinteäkorkoiset lainat ovat hyvä vaihtoehto, jos haluat varmistua maksuerien ennakoitavuudesta.

Lyhennysvaihtoehdot

Lyhennysvaihtoehdot voivat helpottaa taloudellista suunnittelua.

Voit valita esimerkiksi lyhennysvapaa kausi, jolloin maksat vain korkoa eikä pääomaa lyhennetä lainkaan.

Tämä voi olla hyödyllistä, jos tarvitset tilapäisesti enemmän joustoa talouteen, esimerkiksi remonttia varten.

Bullet-laina on lainatyyppi, jossa maksat lainan pääoman takaisin yhtenä eränä laina-ajan lopussa.

Tämä on harvinaisempi vaihtoehto, mutta voi olla hyödyllinen, jos odotat suurta kertamaksua tulevaisuudessa, kuten omaisuuden myyntiä.

Laina-ajan ja lainamäärän laskenta

Laina-ajan ja lainamäärän määrittely on keskeinen osa sijoitusasuntolainan suunnittelua. Niillä on suuri vaikutus kassavirtaan, tuottoihin ja riskeihin.

Lainalaskurin käyttö

Lainalaskuri on hyödyllinen työkalu, jolla voit arvioida erilaisia laina-aikoja ja lainamääriä.

Syöttämällä tiedot, kuten lainamäärä, korkoprosentti, ja laina-aika, laskuri laskee kuukausittaiset maksuerät.

Hyvän laskurin tulisi myös antaa tietoa kassavirrasta ja kokonaiskustannuksista laina-ajan lopussa.

Tässä on esimerkki perustiedoista, joita voit syöttää lainalaskuriin:

Tekijä Arvo Lainamäärä 150 000 € Laina-aika 20 vuotta Korkoprosentti 4,5 % Kuukausierä 948,10 €

Laskureilla voi myös testata eri skenaarioita, kuten korkojen nousua.

Tämä auttaa sinua hahmottamaan, miten muutokset vaikuttavat kassavirtaan ja maksukykyyn.

Luoton määrän vaikutus tuottoihin ja riskeihin

Lainamäärä vaikuttaa suoraan sijoituksesi velkavipuun ja mahdolliseen tuottoon. Suurempi lainamäärä voi nostaa tuotto-odotuksia, mutta lisää myös riskejä.

Kun lainamäärä on korkea, kassavirta voi heikentyä yllättävien korkojen nousujen vuoksi. Tämä voi vaarantaa maksukykysi ja sijoituksen kannattavuuden.

Esimerkiksi 150 000 euron lainalla ja 25 vuoden laina-ajalla voi olla erilaiset riskit kuin 100 000 euron lainalla ja 15 vuoden laina-ajalla. Daakin lainamäärän ja laina-ajan optimoiminen on tärkeää.

Lainamäärän kasvaessa on myös mietittävä muita kustannuksia, kuten nostopalkkioita ja hallinnointikuluja, jotka voivat vaikuttaa kokonaiskustannuksiin.

Huolelliset laskelmat ja hyvä suunnittelu auttavat löytämään tasapainon tuottojen ja riskien välillä.

Lainanhaku ja taloudellinen suunnittelu

Lainahakemuksen laatiminen ja vuokratulojen sekä kulujen ennakointi ovat keskeisiä osa-alueita sijoitusasuntolainan hakemisessa. Sijoitusstrategian merkitystä ei voi korostaa liikaa, sillä se määrittää menestyksesi asuntosijoittajana.

Lainahakemuksen laatiminen

Lainahakemuksen tekeminen on ensimmäinen askel sijoitusasuntolainan saamisessa. Pankit tarjoavat yleensä mahdollisuuden täyttää lainahakemus sähköisesti verkkosivuillaan. Tämä helpottaa prosessia ja nopeuttaa lainahakemuksen käsittelyä.

Hyvä hakemus sisältää tarkat tiedot omasta taloudellisesta tilanteesta. Tärkeitä tietoja ovat esimerkiksi kuukausitulot, olemassa olevat lainat ja menot. Hakemukseen tulee myös liittää tiedot mahdollisista muista sijoitusasunnoista.

Pankit voivat pyytää lisätietoja ja järjestää neuvotteluja ennen lainatarjouksen tekemistä. Kannattaa varautua mahdollisiin kysymyksiin ja olla valmis esittämään tarvittavat asiakirjat.

Vuokratulojen ja kulujen ennakointi

Vuokratulojen ja kulujen ennakointi on tärkeää, jotta tiedät, kuinka sijoitusasuntosi tuottaa. Tämä auttaa suunnittelemaan lainan maksuaikataulua ja arvioimaan sijoituksen kannattavuutta.

Vuokratulot: Laske, kuinka paljon uskot saavasi vuokraa kuukausittain. Esimerkkilaskelman tekeminen auttaa hahmottamaan tulovirtaa. Älä unohda ottaa huomioon vuokraamisasteen vaikutusta, eli kuinka usein asunto on vuokrattu.

Kulut: Käytä aikaa arvioidaksesi kulut, kuten lainanhoitokulut, ylläpitokustannukset, vakuutukset ja mahdolliset korjaukset. Näiden ennakoiminen varmistaa, että osaat kattaa kaikki tulevat menot ilman yllätyksiä.

Sijoitusstrategian merkitys

Sijoitusstrategiasi määrää pitkälti, kuinka menestyt asuntosijoittajana. Strategiaa laadittaessa on hyvä ottaa huomioon omat tavoitteet ja riskinsietokyky.

Tavoitteet: Määrittele, mitä haluat saavuttaa sijoituksellasi. Haetko vakaita vuokratuloja vai arvonnousua pitkällä aikavälillä? Tavoitteet vaikuttavat siihen, millaisia kohteita valitset.

Riskienhallinta: Mieti, miten hajautat sijoituksesi. Yksi tapa on hankkia useampi asunto eri alueilta. Näin yksittäisen asunnon tyhjilläänolo ei haittaa kokonaisuutta liikaa.

Säännöllinen tarkastelu: Aina välillä kannattaa tarkistaa strategiaa ja tehdä tarvittavia muutoksia markkinatilanteen mukaan. Tämä auttaa pitämään sijoituksen tuottavana ja hallittuna.

Kulut, maksut ja verotus

Sijoitusasuntolainaan liittyy monenlaisia kustannuksia ja maksuja, joita kannattaa huomioida etukäteen. Myös verotuksella on merkittävä vaikutus sijoitusstrategiaasi. Alla käsitellään tärkeimmät kulut, maksut ja verotuksen vaikutukset.

Kuukausittaiset lainakulut

Kuukausittaiset lainakulut vaihtelevat lainan määrän, laina-ajan, korkojen ja marginaalin mukaan. Esimerkiksi lainamäärä 150 000 euroa, laina-aika 15 vuotta ja laskennallinen asuntolainan korko 4,5 % (marginaali + 12 kk Euribor), kuukausierä voi olla noin 1153 euroa/kk. Todellinen vuosikorko huomioi kaikki lainaan liittyvät kulut ja voi olla esimerkiksi 4,75 %. Näiden tietojen avulla voit arvioida, kuinka suuret kuukausierät ovat ja miten ne vaikuttavat kassavirtaasi.

Toimitusmaksut ja tilinhoitomaksut

Sijoitusasuntolainaan liittyy erinäisiä toimitusmaksuja ja tilinhoitomaksuja. Toimitusmaksu on kertaluonteinen kulu, joka peritään lainan myöntämisen yhteydessä, ja se vaihtelee pankin mukaan. Se voi olla esimerkiksi 200–500 euroa. Tilinhoitomaksut ovat kuukausittaisia tai vuosittaisia maksuja, jotka liittyvät lainan hoitamiseen ja hallinnointiin. Näiden summat voivat olla noin 2–10 euroa kuukaudessa. Nämä kulut on hyvä huomioida budjetoinnissa, sillä pienistäkin summista kertyy huomattava kustannus vuositasolla.

Verotuksen vaikutus sijoitusstrategiaan

Sijoitusasuntojen vuokratulojen verotus vaikuttaa merkittävästi tuottoosi. Vuokratulot luokitellaan pääomatuloiksi, ja veroprosentti on 30 % aina 30 000 euroon saakka, jonka ylittävältä osalta veroprosentti on 34 %. Voit tehdä vuokratuloista vähennyksiä, kuten hoitovastikkeen, vesimaksut ja remonttikulut. Asunnon ostamisen yhteydessä on myös maksettava varainsiirtovero, joka on 2 % asunnon velattomasta hinnasta. Näitä verotuksellisia tekijöitä hyödyntämällä voit optimoida sijoitustesi tuoton.

Pankki ja neuvotteluprosessi

Sijoitusasuntolainan hakemisessa pankin valinta ja lainaneuvottelut ovat keskeisessä asemassa. Pankkien ehdot ja palvelut voivat vaihdella huomattavasti, joten on tärkeää tuntea eri tekijät, jotka vaikuttavat lainapäätökseen.

Rahoituslaitoksen valinta

Pankin valinta on ensimmäinen ja merkittävä askel sijoitusasuntolainan hakemisessa. Eri pankkien tarjoamat ehdot, palvelut ja nostopalkkio voivat vaihdella suuresti. Huolellinen vertailu saattaa paljastaa melko suuria eroja lainakuluissa, joita kannattaa harkita tarkasti.

Useat pankit tarjoavat mahdollisuuden tehdä lainahakemus verkossa pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Tämä voi nopeuttaa prosessia ja auttaa sinua saamaan kilpailukykyisiä tarjouksia vaivattomasti. Muista myös tarkistaa pankkien tarjoamat asiantuntijapalvelut ja neuvontapalvelut, jotka voivat olla erittäin hyödyllisiä oikean lainaratkaisun löytämisessä.

Lainaehtojen neuvottelu

Lainaehtojen neuvottelu on avainasemassa, kun haet sijoitusasuntolainaa. Pankki ottaa huomioon muun muassa talouden tilan, vakuudet sekä aiemman luottohistorian. Kuukausierän määrä ja lainanlyhennysten aikataulu ovat keskeisiä neuvottelussa käsiteltäviä asioita.

Pankin kanssa käytävissä keskusteluissa on hyvä olla valmistautunut esittämään selkeä käsitys omasta taloudellisesta tilanteesta ja sijoitussuunnitelmista. Voit myös kysyä eri korkovaihtoehdoista ja mahdollisuudesta maksaa laina takaisin nopeammassa tahdissa. Huolellinen neuvottelu voi johtaa edullisempiin lainaehdoihin ja säästää rahaa pitkällä aikavälillä.

Talouden merkitys lainapäätökselle

Pankit tarkastelevat lainapäätöstä tehdessään erityisen tarkasti hakijan taloudellista tilannetta. Tämä sisältää säännölliset tulot, menot, ja olemassa olevat velat.

Vakaa ja riittävä taloustilanne voi parantaa mahdollisuuksiasi saada suotuisat lainaehdot.

Talous vaikuttaa myös lainan hyväksyntään, sillä pankki haluaa varmistaa, että pystyt hoitamaan lainanlyhennykset ajallaan ilman merkittäviä ongelmia.

Jos taloudellinen tilanteesi on tiukka, saattaa pankki tarjota pienempiä lainasummia tai tiukempia ehtoja. Siksi on suositeltavaa, että sinulla on tarvittavat vakuudet ja mahdollisesti vararahasto, jolla voit kattavaa yllättäviä kuluja.

Sijoitusasunnon hallinnointi ja kehitys

Sijoitusasunnon hallinnointi ja kehitys ovat oleellisia tekijöitä onnistuneessa asuntosijoittamisessa. Näiden avulla voit kasvattaa sijoitusasuntojen määrää ja parantaa kiinteistöjesi arvoa.

Sijoitusasuntojen määrän kasvun hallinta

Kun lisäät sijoitusasuntojasi, on tärkeää hallita kokonaisuutta huolellisesti.

Aloita varmistamalla, että kassavirtasi on riittävä kattamaan kaikki kulut, mukaan lukien lainat, ylläpitokustannukset ja verot.

Tasainen kassavirta vähentää taloudellisia riskejä ja mahdollistaa pitkän aikavälin asuntosijoittaminen.

Harkitse myös sijoitusstrategiasi mukaisten asuntojen ostamista.

Jos tähtäät tulojen kasvattamiseen vuokratuotoilla, keskity esimerkiksi alueisiin, jotka ovat kysyttyjä ja joilla on hyvät palvelut.

Määrän kasvaessa, mieti ammattimaisen vuokranvälittäjän palkkaamista, joka voi hoitaa asuntojen vuokrauksen puolestasi.

Lopulta, muista diversifiointi. Älä sijoita kaikkiin asuntoihin samalle alueelle vaan hajauta sijoituksesi eri paikkoihin. Tämä vähentää riskiäsi, jos tietyllä alueella tapahtuu hintojen laskua tai kysynnän heikkenemistä.

Kiinteistöomaisuuden kehittäminen

Asuntojen kehittäminen ja kunnossapito ovat ratkaisevia niiden arvon säilyttämiseksi ja kasvattamiseksi.

Säännöllinen huolto ja korjaukset pitävät asunnon vetovoimaisena vuokralaisille, mikä varmistaa vakaan tulovirtauksen. Tämä sisältää pintaremontit, laitteiden uusimiset ja mahdolliset rakenteelliset parannukset.

Voit myös harkita asuntojen perusparannuksia, kuten energiatehokkuuteen liittyviä toimenpiteitä.

Tämä ei vain vähennä käyttökustannuksia, mutta lisää myös kiinteistösi arvoa markkinoilla.

Tutustu lisäksi lainsäädäntöön ja paikkakunnan säädöksiin, sillä esimerkiksi kaavoitukseen ja rakennuslupiin liittyvät asiat voivat vaikuttaa merkittävästi suunnittelemiisi kehityshankkeisiin.

Riskienhallinta ja takaisinmaksu

Sijoitusasuntolaina tuo mukanaan riskejä ja vaatii huolellista suunnittelua takaisinmaksussa. On tärkeää arvioida mahdollisia riskejä ja laatia selkeä maksusuunnitelma, jotta voit välttää taloudellisia vaikeuksia.

Riskien ennakointi ja hallinta

Ensinnäkin, sijoitusasunnossa on useita riskejä, joita sinun tulee huomioida.

Vuokralaiset voivat esimerkiksi lopettaa vuokrasopimuksen odottamatta. Tarkista aina vuokralaisten vuokranmaksukyky ja luottotiedot.

Lisäksi, varmista että sinulla on taloudellinen puskuri kattamaan tyhjillään olon aikaiset kustannukset.

Diversifioi sijoituksesi vähentääksesi riskiä. Älä sijoita kaikkiin asuinalueisiin samaan paikkaan tai tyyppiin. Sijoita erilaisten kiinteistöjen välillä ja eri alueille.

On myös hyvä varmistaa, että sinulla on vakuutukset kattamaan mahdolliset vahingot.

Tarkkaan harkittu vuokrasopimus on yksi tapa hallita riskejä.

Käytä valmiita, hyväksi havaittuja sopimuspohjia. Varaudu myös ennalta odottamattomiin menoihin, esimerkiksi korjauskuluihin.

Pitäkää aina ylijäämävaroja lainarahan ja muiden kustannusten kattamiseksi.

Lainan takaisinmaksusuunnitelma

Suunnittele lainan takaisinmaksu huolellisesti.

Laske kuukausittaiset tulot ja menot tarkasti. Vuokratulojen olisi hyvä kattaa lainanlyhennykset ja muut kiinteistöön liittyvät kulut.

Monissa tapauksissa korot myös vaihtelevat, joten ota huomioon mahdolliset korkomuutokset takaisinmaksusuunnitelmassasi.

Valitse oikeanlainen lainaratkaisu itsellesi.

Voit neuvotella pankkisi kanssa eri vaihtoehdoista, kuten kiinteästä tai vaihtelevasta korosta.

Mukauta lainakalenteria tarpeidesi mukaan – voit esimerkiksi pidentää maksuaikaa vähentääksesi kuukausikustannuksia.

Tarkkaile jatkuvasti omaa taloudellista tilannettasi ja tee tarvittaessa muutoksia maksusuunnitelmaan.

Muista, että takaisinmaksukyvyn ylläpito vaatii jatkuvaa seurantaa ja joustavuutta.

Pidä huolta, että pystyt hoitamaan lainarahaan liittyvät vastuut jopa odottamattomien tapahtumien aikana.

Yhteenveto

Mietittäessä sijoitusasuntolainaa, on tärkeää ymmärtää perusasiat. Sijoitusasuntolaina on keskeinen osa asuntosijoittamista. Se mahdollistaa useamman sijoitusasunnon hankinnan ja voittojen kasvattamisen.

Laina-aika on yleensä 25 vuotta. Voit hakea lyhennysvapaata, jos tarvitset joustoa maksusuunnitelmaan.

Sijoitusasuntolainan avulla voit saada kuukausittaista rahavirtaa vuokratuloina. Osalle sijoittajista tämä on tapa luoda vakaa tulonlähde pitkällä aikavälillä.

Tärkeät huomioitavat seikat:

  • Lainan määrä
  • Korko- ja lyhennysvapaamahdollisuudet
  • Verovähennykset

Verovähennykset ovat merkittävä etu. Voit vähentää lainan lyhennyksen verotuksessa, jos laina on omavelkainen ja käytetty sijoitusasuntoon.

Riskit tulee myös huomioida. Lainarahan käyttö lisää sijoituksen riskiä, mutta se voi myös parantaa tuotto-odotuksia.

Muista säästäminen: sijoitusasunnon ohella on hyvä suunnitella myös säästämistä. Näin taloudellinen tilanteesi pysyy vakaana.

Voit hakea sijoitusasuntolainaa eri pankeista verkossa. Usein tarjouksen pyytäminen ei sido sinua mihinkään. Tämä mahdollistaa kilpailukykyisen rahoituksen löytämisen.

Sijoitusasuntolaina on pitkän aikavälin sijoitus tulevaisuuteen. Se vaatii tarkkaa harkintaa ja suunnittelua, mutta voi tarjota merkittäviä taloudellisia etuja.

Sijoitusasuntolaina usein kysytyt kysymykset

Lue alhaalta vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin.

Lainan kilpailutus
Lainasumma Laina-aika Korko
500 € - 60 000 € 1 - 20 vuotta 4,19 % - 20 %
Täytä hakemus Tarkista yhteistyökumppanit
Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 8.30 % laskettuna lainasummalle 10000 €, kun takaisinmaksuaika on 10 vuotta, tilinhoitomaksu 0 €, avausmaksu 0 € ja esimerkkikorko 8,0 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 14750 €, eli 123 €/kk.
Lainan kilpailutus
Lainasumma Laina-aika Korko
500 € - 60 000 € 1 - 20 vuotta 4,19 % - 20 %
Täytä hakemus Tarkista yhteistyökumppanit
Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 8.65 % laskettuna lainasummalle 10000 €, kun takaisinmaksuaika on 10 vuotta, tilinhoitomaksu 5 €, avausmaksu 30 € ja nimelliskorko 7.30 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 14749 €, eli 123 €/kk.
Lainan kilpailutus
Lainasumma Laina-aika Korko
1000 € - 60 000 € 1 - 20 vuotta 4,19 % - 19,50 %
Täytä hakemus Tarkista yhteistyökumppanit
Todellinen vuosikorko laskettuna 10 000 € luotolle 10 vuoden takaisinmaksuajalla on 8.15%, mikäli korkoihin ja kuluihin sisältyy: Vuosikorko 6.90%, kuukausittainen tilinhoitopalkkio 5 € ja lainan avausmaksu 0 €. Kuukausierä on tällöin esimerkin mukaiselle 10 000 € lainalle 120.59 € sisältäen yhteensä 120 maksuerää. Lainan, korkojen ja kulujen yhteismäärä on edellä mainitun esimerkein 14 471 €, joista kulujen osuus on 600 € ja korkojen osuus on 3 871 €.
Lainan kilpailutus
Lainasumma Laina-aika Korko
1000 € - 60 000 € 1 - 15 vuotta 4,5 % - 20 %
Täytä hakemus Tarkista yhteistyökumppanit
Esimerkkikorko: Luoton ollessa 15 000 €, 6 v. laina-ajalla, on kuukausierä 270 € / 72 kk ajan. Tällöin luoton kokonaiskulut on 19 468 €, nimelliskorko 9 % ja todellinen vuosikorko 9,38 % (sis. 0 € laskutuslisän ja avausmaksun 0 €).
Lainan kilpailutus
Lainasumma Laina-aika Korko
1000 € - 60 000 € 1 - 15 vuotta 4,5 % - 20 %
Täytä hakemus Tarkista yhteistyökumppanit
Esimerkkikorko: Luoton ollessa 15 000 €, 6 v. laina-ajalla, on kuukausierä 270 € / 72 kk ajan. Tällöin luoton kokonaiskulut on 19 468 €, nimelliskorko 9 % ja todellinen vuosikorko 9,38 % (sis. 0 € laskutuslisän ja avausmaksun 0 €).
Lainan kilpailutus
Lainasumma Laina-aika Korko
2500 € - 60 000 € 1 - 15 vuotta 4,50 % - 20 %
Täytä hakemus Tarkista yhteistyökumppanit
Lainasumma 22 000 € laina-aika 6 vuotta vuotta. Kustannus 6 583 € mikäli tod.korko on 9.46%. Kokonaiskustannus näillä ehdoilla 28 583 €. Pankit määrittävät korot lainalle tapauskohtaisesti. Nominaalikorot ovat 4,50%-20% väliltä.
Lainan kilpailutus
Lainasumma Laina-aika Korko
500 € - 60 000 € 1 - 18 vuotta 4,68 % - 19%
Täytä hakemus Tarkista yhteistyökumppanit
Esimerkki: 15 000 € laina, nimelliskorko 6,99 %, todellinen vuosikorko 7,9 %, laina-aika on 10 vuotta (sis. avausmaksu 0 € ja tilinhoitomaksu 5 €/kk), tällöin lainan kokonaiskulut on 21 490,8 €.
Lainan kilpailutus
Lainasumma Laina-aika Korko
2000 € - 60 000 € 1 - 18 vuotta 5,99 % - 10 %
Täytä hakemus Tarkista yhteistyökumppanit
Esimerkki: 15 000 € laina, nimelliskorko 6,99 %, todellinen vuosikorko 7,9 %, laina-aika on 10 vuotta (sis. avausmaksu 0 € ja tilinhoitomaksu 0 €/kk), tällöin lainan kokonaiskulut on 21 490,8 €.
Lainan kilpailutus
Lainasumma Laina-aika Korko
500 € - 60 000 € 1 - 15 vuotta 4 % - 20 %
Täytä hakemus Tarkista yhteistyökumppanit
Lainaesimerkki: Kun lainasumma on 10000 €, takaisinmaksuaika 120 kuukautta, tilinhoitomaksu 5 €, avausmaksu 0 € ja nimelliskorko 9 %, on lainan todellinen vuosikorko 10.44 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 15840 €, eli 132 €/kk.
Lainan kilpailutus
Lainasumma Laina-aika Korko
500 € - 60 000 € 1 - 15 vuotta 4 % - 20 %
Täytä hakemus Tarkista yhteistyökumppanit
Lainaesimerkki: 10 000 euroa, 10 vuotta, 120 maksuerää, todellinen vuosikorko 7,21 %, nimelliskorko 6%, kulut 3 923 € ja yhteensä 13 923 €.
Lainan kilpailutus
Lainasumma Laina-aika Korko
1000 € - 60 000 € 1 - 20 vuotta 4 % - 20 %
Täytä hakemus Tarkista yhteistyökumppanit
Esimerkki: Kun lainasumma on 10 000 €, korko 6,5 %, takaisinmaksuaika 10 vuotta, avausmaksu 0 € ja tilinhoitomaksu 5 €/kk, kuukausierä on 119 €, takaisinmaksettava summa 14 226 € sekä todellinen vuosikorko on 7,73 %. Huomioithan, että lainan voi maksaa myös nopeammin takaisin.

Lue myös nämä

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.