Tulonhankkimislaina

Tulonhankkimislaina on laina, joka haetaan tulojen hankintaan.

tulonhankkimislaina

Tulonhankkimislaina

Tulonhankkimislaina on velka, joka otetaan veronalaisen tulon hankkimista varten. Esimerkiksi sijoitusasunnon tai traktoria maatilallesi hankkiessasi voit vähentää lainan korot verotuksessa. Tulonhankkimisvelan korot ovat kokonaan vähennyskelpoisia pääomatuloista, mikä voi tuoda merkittäviä verohyötyjä.

Tulonhankkimislainan korot saa vähentää verotuksessa kokonaan. Tämä voi merkittävästi helpottaa lainanhoitokustannuksia.

Tulonhankkimislainan hyötyjä on monia, erityisesti sijoittajille ja yrittäjille, jotka haluavat optimoida verotuksensa. Vuokratuloista voi vähentää vuokraukseen liittyviä kuluja, kuten lainan korot. Tämä tekee tulonhankkimislainasta houkuttelevan vaihtoehdon monille, jotka haluavat saada lisätuloja esimerkiksi asuntosijoittamisesta.

Tulonhankkimislainat

 • Tulonhankkimislainan korot voi vähentää verotuksessa kokonaan
 • Vuokratuloista voi vähentää niihin liittyviä kuluja
 • Tulonhankkimislaina tarjoaa verotuksellisia etuja sijoittajille ja yrittäjille

Tulonhankkimisvelan määritelmä ja perusteet

Tulonhankkimislaina tarkoittaa lainaa, joka otetaan ansiotulojen hankkimiseksi.

Tämä lainatyyppi voi liittyä esimerkiksi työvälineiden, kuten tietokoneen tai työkalujen, hankintaan. Laina voi kohdistua myös muihin tulonhankkimismenojen kattamiseen, kuten työmatkoihin tai ammattikirjallisuuden hankintaan.

Verotus ja tulonhankkimislaina

Tulonhankkimislainan kulut voidaan vähentää verotuksessa ansiotuloista. Korot vähennetään ensisijaisesti pääomatuloista, ja jos korot ylittävät pääomatulot, voi syntyä alijäämähyvitys. Tämä pienentää verotettavan ansiotulon määrää, mikä voi johtaa pienempään veromäärään.

On tärkeää ilmoittaa kaikki tulonhankkimismenoihin liittyvät kulut verottajalle.

Esimerkkejä tulonhankkimislainan käyttötarkoituksista:

 • Työvälineiden hankinta: Esimerkiksi tietokone, työkalut
 • Ammattikirjallisuus: Kirjat, lehdet
 • Työhuoneen kustannukset: Vuokra, kalusteet

Verotuksessa huomioitavat asiat:

 • Tulonhankkimislainan tarkoitus tulee olla selkeästi ansiotulojen hankkiminen.
 • Kaikki kulut, jotka kohdistuvat lainaan, tulee eritellä veroilmoituksessa.
 • Verohallinto voi tarkistaa lainan käytön oikeellisuuden.

On tärkeää säilyttää kaikki kuitit ja tositteet, jotta voit tarpeen tullen todistaa menojen kohdistuvan ansiotulojen hankintaan. Näin varmistat, että saat vähennykset oikeudenmukaisesti.

Tulonhankkimislainan korkojen vähennysoikeus

Tulonhankkimislainan korot ovat verotuksessa vähennyskelpoisia, mutta eri lainojen ja kustannusten vähennysoikeudet vaihtelevat. Tappiot voidaan vähentää ansiotulojen veroista tiettyjen prosenttien ja rajoitusten mukaisesti. On tärkeää tietää, milloin ja miten kuluja voidaan vähentää.

Asuntolainan korot ja vähentää verotuksessa

Asuntolainan korkoja ei voi vähentää verotuksessa enää vuodesta 2023 alkaen. Tämä koskee myös ensimmäisen asunnon lainan korkoja.

Asuntolainan korkovähennys on aikaisemmin ollut yleinen tapa keventää verotusta, mutta tämä mahdollisuus on poistunut.

Ensiasunnon ostajat eivät myöskään saa enää vähennystä. On tärkeää erottaa asuntolaina ja tulonhankkimislaina, koska vain toiselle on säädetty vähennysoikeus.

Sijoituslainan korot ja niiden vähennykset

Sijoitusasunnon hankintaan otettujen lainojen korot voi yleensä vähentää verotuksessa. Koska sijoituslaina kuuluu tulonhankkimislainoihin, sen koroista saa täyden vähennyksen.

Tämä koskee tilanteita, joissa lainaa käytetään esimerkiksi vuokra-asunnon ostoon. Verovelvollinen voi vähentää näin liiketoiminnassa kuluina syntyvät korkomenot.

Tulonhankkimislainan korkojen vähennysoikeus on siis merkittävä etu sijoittajille.

Työhuonevähennys ja sen laskentaperusteet

Työhuonevähennys on mahdollista, jos käytät kotiasi työnteon tarpeisiin. Tämä vähennys lasketaan joko todellisten kustannusten tai verohallinnon määrittämien kiinteiden määrien perusteella.

Kiinteät määrät vaihtelevat käytetyn tilan ja työn luonteen mukaan. Esimerkiksi, jos työhuoneen kulut ovat selvästi osoitettavissa, voit vähentää ne täysimääräisinä.

Tavoitteena on kompensoida kuluja, jotka syntyvät kotona tapahtuvasta työnteosta, kuten sähkö, vesi ja ylläpito.

Tulonhankkimismenot ja niiden luokittelu

Tulonhankkimismenot ovat kuluja, jotka aiheutuvat tulojen hankkimisesta ja säilyttämisestä. Näitä kuluja voidaan vähentää verotuksessa, mikä pienentää verotettavan tulon määrää.

Ammattikirjallisuus ja jäsenmaksut

Ammattikirjallisuus käsittää kirjat ja julkaisut, joita käytät työssäsi tai ammattitaitosi ylläpitämiseksi. Tällainen kirjallisuus voi olla esimerkiksi alan oppikirjoja, tutkimusartikkeleita tai aikakauslehtiä. Ne ovat verovähennyskelpoisia, jos ne liittyvät suoraan työhön.

Jäsenmaksut ammattiliittoihin tai työelämän järjestöihin ovat myös vähennyskelpoisia. Nämä maksut tukevat ammatillista kehitystäsi ja tarjoavat erilaisia etuja, kuten koulutuksia ja verkostoitumismahdollisuuksia.

Matkakulut ja julkisen liikenteen käyttö

Matkakulut syntyvät työmatkoista, kuten päivittäisistä siirtymisistä kodin ja työpaikan välillä tai työtehtävistä muualle.

Julkisen liikenteen liput ja kortit, kuten bussi- ja junaliput, ovat vähennyskelpoisia. Verottaja hyväksyy nämä kulut, jos ne ovat välttämättömiä työn suorittamiseksi.

Työvälineet ja tietotekniikkakulut

Työvälineet sisältävät työkalut ja välineet, jotka ovat pakollisia työtehtäviesi suorittamiseen. Esimerkiksi käsityöläiselle vasarat ja ruuvimeisselit ovat tavanomaisia työvälinekuluja.

Tietotekniikkakulut voivat sisältää tietokoneen hankintamenot, ohjelmistot ja internet-yhteyden. Nämä kulut ovat tärkeitä etenkin etätyössä tai ammattimaisessa sijoittamisessa.

Tietokoneen hankintameno on merkittävä vähennyskelpoinen kulu, jos käytät konetta pääasiassa työntekoon.

Vuokratulojen verotus ja kulut

Vuokratulojen veroilmoituksessa on tärkeää ymmärtää, miten vuokratuloista ilmoitetaan ja mitkä kulut voi vähentää verotuksessa. Oikein tehdyt verovähennykset voivat merkittävästi pienentää maksettavia veroja.

Vuokraustoiminnan tulot ja menot

Vuokratulot ovat pääomatuloa, eli niitä verotetaan pääomatuloveroprosentin mukaan. Jos vuotuiset pääomatulot ovat alle 30 000 euroa, veroprosentti on 30 %. Ylittävistä tuloista veroprosentti nousee 34 %.

Vuokratuloista voi vähentää erilaisia kuluja, kuten:

 • Vuokravälityspalkkiot
 • Asunto-osakeyhtiön hoitovastikkeet
 • Vakuutukset
 • Laajemmat remontit ja perusparannukset

Kaikki nämä vähennykset pienentävät verotettavaa vuokratuloa.

Remontit, perusparannukset ja vuosikorjaukset

Remontit ja perusparannukset ovat merkittäviä kustannuksia, jotka voi vähentää verotuksessa eri tavoin.

Perusparannukset nostavat asunnon arvoa. Niiden kustannukset voi vähentää poistoina useamman vuoden aikana. Poistoja voi tehdä 25 % vuosivauhdilla.

Vuosikorjaukset puolestaan ovat vuosittaisia huoltotoimenpiteitä. Niiden kustannukset voi vähentää kokonaan saman verovuoden aikana.

Esimerkkejä:

 • Vesivahingon korjaus = Vuosikorjaus
 • Keittiöremontti = Perusparannus

Vuokratulojen alijäämän hyödyntäminen verotuksessa

Jos vuokratulot eivät kata kuluja, syntyy vuokraustoiminnan tappiota eli alijäämää.

Alijäämän voi vähentää:

 • Muista pääomatuloista saman verovuoden aikana
 • Jos pääomatuloja ei ole riittävästi, alijäämän voi siirtää vähennettäväksi tulevina vuosina

Jos alijäämä yhä jää, maksetaan siitä alijäämähyvitystä ansiotulojen alijäämähyvityksenä, mikä voi pienentää ansiotulojen veroa.

Tarkista OmaVerosta omat vähennyksesi ja määräpäiväsi, jotta hyödyt kaikki mahdolliset vähennykset ja vältät myöhästymismaksut.

Sijoittajan erityiskulut ja vähennykset

Sijoittajan erityiskulut ja vähennykset ovat tärkeä osa talouden hallintaa. Näihin kuuluvat sijoituskulut ja niiden vähentäminen, myyntivoittojen ja luovutustappioiden käsittely sekä osinkotulojen ja sijoitusasuntojen verotus.

Sijoituskulut ja niiden vähentäminen

Sijoittajalla on mahdollisuus vähentää monia eri kuluja verotuksessa. Tulonhankkimismenot ovat esimerkkejä tällaisista kuluista.

Voit vähentää muun muassa sijoittajan ammattikirjallisuuden, työhuonevähennyksen sekä tietoliikenneyhteyksien kustannukset. Myös tietokoneen hankintameno on vähennyskelpoinen, jos sitä käytetään sijoitustoiminnassa.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että kaikki välttämättömät kulut, jotka liittyvät tulojen hankkimiseen tai niiden ylläpitämiseen, voidaan vähentää. Tämä kattaa myös sijoitusasuntolainan korot ja hoitovastikkeet, jotka aiheutuvat sijoitusasuntojen vuokrauksesta.

On tärkeää säilyttää kaikki kuitit ja kirjanpito, jotta voit todistaa kulut verottajalle.

Myyntivoittojen ja luovutustappioiden käsittely

Myyntivoittojen verotus on tärkeä asia sijoittajalle.

Myyntivoitto syntyy, kun myyt sijoitusomaisuuden kalliimmalla hinnalla kuin sen hankintahinta. Tämä voitto on veronalaista tuloa.

Luovutustappioita käsitellään samalla tavoin, mutta ne voivat toimia verovähennyksinä.

Jos myyt omaisuutta alhaisempaan hintaan kuin millä sen ostit, voit vähentää tämän tappion verotuksessa. Näitä tappioita voi käyttää vähentämään myyntivoitoista maksettavaa veroa.

Huomioi, että luovutustappiot voidaan vähentää vain saman verovuoden tai sitä seuraavien viiden vuoden verotuksessa.

Osinkotulojen ja sijoitusasuntojen verotus

Osinkotulojen verotus vaihtelee sen mukaan, mistä yhtiöstä osingot tulevat.

Listaamattomien yhtiöiden osingoista osa on verovapaata tuloa ja osa verotettavaa pääomatuloa. Listattujen yhtiöiden osingot ovat kokonaisuudessaan veronalaista pääomatuloa.

Sijoitusasuntojen vuokratulot ovat myös veronalaista tuloa. Voit kuitenkin vähentää vuokraustoimintaan liittyviä kuluja.

Esimerkiksi vuokra-asunnon hoitovastikkeet ja asuntolainan korot ovat vähennyskelpoisia kuluja. Tällä tavoin voit pienentää vuokratuloista maksettavan veron määrää.

On oleellista seurata tarkasti kaikkia tuottoja ja kuluja sekä pitää kirjaa niistä, jotta voit hyödyntää kaikki mahdolliset verovähennykset.

Metsäomaisuuden verotukseen liittyvät vähennykset

Metsäomaisuuden verotuksessa on mahdollista hyödyntää useita vähennyksiä, kuten metsävähennys ja metsälahjavähennys. Nämä vähennykset voivat olla merkittäviä metsänomistajalle, koska ne auttavat vähentämään verotettavaa tuloa.

Metsävähennys ja sen hyödyntäminen

Metsävähennys on metsänomistajille myönnettävä verovähennys, jota voidaan käyttää metsätalouden tulojen vähentämiseen.

Metsävähennyksen määrä on 60 prosenttia metsän hankintamenosta. Tämä vähennys voidaan hyödyntää vuosittaisten metsätalouden pääomatulojen verotuksessa.

Jos olet uusi metsänomistaja, voit alkaa käyttää metsävähennystä heti ensimmäisenä verovuotena.

Vähennys tehdään metsätilan hankintamenoon perustuen, ja se vähentää tehokkaasti metsätalouden verotettavia tuloja. Metsävähennystä voi käyttää, kunnes koko vähennysoikeus on käytetty.

Yksi tärkeä huomioitava seikka on, että metsävähennyksen käyttämättä jäänyt osa voidaan siirtää seuraaviin verovuosiin.

Tämä tarkoittaa, että jos yhden vuoden metsätulot eivät kata koko vähennysoikeutta, voit jatkaa sen käyttämistä tulevina vuosina.

Metsälahjavähennyksen vaikutukset verotukseen

Metsälahjavähennys tulee kyseeseen, kun metsää saadaan lahjana.

Tämä vähennys mahdollistaa lahjan saajan vähentää metsän lahjaveron perusteella lasketun määrän metsätalouden pääomatuloista. Metsälahjavähennyksen tarkoitus on helpottaa sukupolvenvaihdoksia ja muita metsänomistuksen siirtoja.

Metsälahjavähennys lasketaan metsän käyvän arvon ja metsän antolainan osuuden perusteella. Vähennys myönnetään lahjan saajalle, jos lahja on saatu lähisukulaiselta.

Tämä tekee metsälahjoista houkuttelevampia ja vähemmän veronalaisia verrattuna muihin lahjoituksiin.

Kun vähennystä käytetään, sen määrä vähennetään vuosittaisista metsätalouden pääomatuloista. Vähennyskelpoinen määrä riippuu siitä, kuinka paljon metsää on saatu lahjana ja sen arvosta verotuksessa.

Verotuksen loppuraportointi

Verotuksen loppuraportointi keskittyy siihen, miten tulonhankkimislainan verovähennykset lasketaan ja miten vuotuinen veroilmoitus täytetään oikein. Tämä on tärkeää, jotta voit hyödyntää kaikki mahdolliset vähennykset ja välttää virheet.

Verovähennysten laskeminen Omaverossa

Omaverossa voit helposti nähdä ja laskea tulonhankkimislainan verovähennykset.

Sinun tulee kirjata kaikki vähennykseen oikeuttavat menot, kuten lainan korot.

Valitse valikko: “Veroilmoitus” ja sinne osio “Velan korot”.

Muista merkitä tarkasti lainan tyyppi ja määrä, sillä nämä tiedot vaikuttavat verovähennystesi laskentaan.

Hyödynnä Omaveron tarjoamia ohjeita ja tarkistuslistoja. Nämä auttavat sinua välttämään virheitä ja varmistamaan, että kaikki tarvittavat tiedot on annettu.

Vuosittainen veroilmoitus ja sen täyttö

Veroilmoituksen täyttäminen on vaiheittainen prosessi.

Avaa Omavero-palvelu ja kirjaudu sisään omilla pankkitunnuksillasi.

Etsi kohta “Veroilmoitus” ja täytä vuoden aikana kertyneet tulot ja menot.

Muista merkitä erikseen tulonhankkimislainan korot ja muut vähennyskelpoiset menot. Tämä on tärkeää, jotta saat kaikki mahdolliset vähennykset.

Tarkista veroilmoituksen kaikki tiedot huolellisesti ennen lähettämistä.

Päivitä mahdolliset puutteet ja virheet ennen määräaikaa, jotta veroilmoitus käsitellään oikein.

Yleisiä vinkkejä ja huomioita

Tulonhankkimislainan hyödyntäminen voi tarjota merkittäviä verotuksessa tehtäviä vähennyksiä sekä auttaa kattamaan työstä aiheutuneita kustannuksia.

Seuraavat osiot käsittelevät eri näkökulmia ja hyötyjä, joita tulonhankkimislaina voi tuoda palkansaajille ja yrittäjille.

Palkansaajan ja yrittäjän verohyödyt

Tulonhankkimislainan korot ovat vähennyskelpoisia verotuksessa. Voit vähentää lainan korot verotettavasta tulostasi, mikä pienentää kokonaisverosi määrää.

Esimerkiksi, jos sinulla on laina työvälineiden tai työhuoneen hankintaa varten, korot voi vähentää palkkatuloista.

Palkansaajilla on automaattisesti tulonhankkimisvähennys, joka huomioidaan verotuksessa. Tämä vähennys on 750 euroa vuodessa.

Jos tulonhankkimismenoja kertyy enemmän, voit ilmoittaa ne Verohallinnolle, mikä voi entisestään pienentää verotettavaa tuloa.

Yrittäjille tulonhankkimislainan korot voivat olla merkittävä apu.

Yrittäjän verohyödyt ovat osittain samanlaisia kuin palkansaajilla, mutta laajemmalla skaalalla. Esimerkiksi maatila- tai metsätaloudessa käytettävien koneiden hankinta voidaan kattaa tulonhankkimislainalla, ja nämä kustannukset ovat vähennyskelpoisia.

Työstä aiheutuvien kustannusten kattaminen

Työstä aiheutuneet kustannukset voivat olla huomattavia.

Näihin kustannuksiin kuuluvat esimerkiksi työhuone, työkalut ja ammattikirjallisuus.

Tulonhankkimislaina voi auttaa kattamaan nämä kustannukset, jolloin niiden vaikutus talouteen pienenee.

Kun otat lainan työvälineitä tai työhuonetta varten, voit vähentää nämä kustannukset verotuksessa.

Tämä koskee erityisesti tilanteita, joissa sinulla ei ole mahdollista saada työnantajalta korvauksia näistä kustannuksista.

On tärkeää pitää tarkkaa kirjaa kaikista työn tekemiseen liittyvistä menoista.

Näin voit esittää luotettavat dokumentit veroviranomaisille, mikäli niitä tarvitaan.

Velkojen vaikutus verotukseen

Velka voi vaikuttaa verotukseesi useilla tavoilla. Jos sinulla on tulonhankkimislaina, jonka korot voit vähentää verotuksessa, kokonaisveroasteesi laskee.

Tämä tekee lainan ottamisesta taloudellisesti järkevää, jos sitä käytetään tulonhankkimistarkoituksessa.

Toisaalta on tärkeää arvioida velan kokonaisvaikutusta henkilökohtaiseen talouteesi. Vaikka lainan korot vähennetään verotuksessa, velan pääoma on silti maksettava takaisin.

Hyvä käytäntö on arvioida, miten velan takaisinmaksu sopii taloussuunnitelmaasi ja miten se vaikuttaa pitkän aikavälin säästötavoitteisiin.

Velkojen hallinta vaatii tarkkaa suunnittelua ja budjetointia, jotta ne eivät muodostuisi taloudelliseksi kuormitukseksi. Tällä tavoin voit hyödyntää tulonhankkimislainan hyödyt parhaalla mahdollisella tavalla.

Tulonhankkimislaina usein kysytyt kysymykset

Lue alhaalta vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin.

Lainan kilpailutus
Lainasumma Laina-aika Korko
500 € - 60 000 € 1 - 20 vuotta 4,19 % - 20 %
Täytä hakemus Tarkista yhteistyökumppanit
Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 8.30 % laskettuna lainasummalle 10000 €, kun takaisinmaksuaika on 10 vuotta, tilinhoitomaksu 0 €, avausmaksu 0 € ja esimerkkikorko 8,0 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 14750 €, eli 123 €/kk.
Lainan kilpailutus
Lainasumma Laina-aika Korko
500 € - 60 000 € 1 - 20 vuotta 4,19 % - 20 %
Täytä hakemus Tarkista yhteistyökumppanit
Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 8.65 % laskettuna lainasummalle 10000 €, kun takaisinmaksuaika on 10 vuotta, tilinhoitomaksu 5 €, avausmaksu 30 € ja nimelliskorko 7.30 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 14749 €, eli 123 €/kk.
Lainan kilpailutus
Lainasumma Laina-aika Korko
1000 € - 60 000 € 1 - 20 vuotta 4,19 % - 19,50 %
Täytä hakemus Tarkista yhteistyökumppanit
Todellinen vuosikorko laskettuna 10 000 € luotolle 10 vuoden takaisinmaksuajalla on 8.15%, mikäli korkoihin ja kuluihin sisältyy: Vuosikorko 6.90%, kuukausittainen tilinhoitopalkkio 5 € ja lainan avausmaksu 0 €. Kuukausierä on tällöin esimerkin mukaiselle 10 000 € lainalle 120.59 € sisältäen yhteensä 120 maksuerää. Lainan, korkojen ja kulujen yhteismäärä on edellä mainitun esimerkein 14 471 €, joista kulujen osuus on 600 € ja korkojen osuus on 3 871 €.
Lainan kilpailutus
Lainasumma Laina-aika Korko
1000 € - 60 000 € 1 - 15 vuotta 4,5 % - 20 %
Täytä hakemus Tarkista yhteistyökumppanit
Esimerkkikorko: Luoton ollessa 15 000 €, 6 v. laina-ajalla, on kuukausierä 270 € / 72 kk ajan. Tällöin luoton kokonaiskulut on 19 468 €, nimelliskorko 9 % ja todellinen vuosikorko 9,38 % (sis. 0 € laskutuslisän ja avausmaksun 0 €).
Lainan kilpailutus
Lainasumma Laina-aika Korko
1000 € - 60 000 € 1 - 15 vuotta 4,5 % - 20 %
Täytä hakemus Tarkista yhteistyökumppanit
Esimerkkikorko: Luoton ollessa 15 000 €, 6 v. laina-ajalla, on kuukausierä 270 € / 72 kk ajan. Tällöin luoton kokonaiskulut on 19 468 €, nimelliskorko 9 % ja todellinen vuosikorko 9,38 % (sis. 0 € laskutuslisän ja avausmaksun 0 €).
Lainan kilpailutus
Lainasumma Laina-aika Korko
2500 € - 60 000 € 1 - 15 vuotta 4,50 % - 20 %
Täytä hakemus Tarkista yhteistyökumppanit
Lainasumma 22 000 € laina-aika 6 vuotta vuotta. Kustannus 6 583 € mikäli tod.korko on 9.46%. Kokonaiskustannus näillä ehdoilla 28 583 €. Pankit määrittävät korot lainalle tapauskohtaisesti. Nominaalikorot ovat 4,50%-20% väliltä.
Lainan kilpailutus
Lainasumma Laina-aika Korko
500 € - 60 000 € 1 - 18 vuotta 4,68 % - 19%
Täytä hakemus Tarkista yhteistyökumppanit
Esimerkki: 15 000 € laina, nimelliskorko 6,99 %, todellinen vuosikorko 7,9 %, laina-aika on 10 vuotta (sis. avausmaksu 0 € ja tilinhoitomaksu 5 €/kk), tällöin lainan kokonaiskulut on 21 490,8 €.
Lainan kilpailutus
Lainasumma Laina-aika Korko
2000 € - 60 000 € 1 - 18 vuotta 5,99 % - 10 %
Täytä hakemus Tarkista yhteistyökumppanit
Esimerkki: 15 000 € laina, nimelliskorko 6,99 %, todellinen vuosikorko 7,9 %, laina-aika on 10 vuotta (sis. avausmaksu 0 € ja tilinhoitomaksu 0 €/kk), tällöin lainan kokonaiskulut on 21 490,8 €.
Lainan kilpailutus
Lainasumma Laina-aika Korko
500 € - 60 000 € 1 - 15 vuotta 4 % - 20 %
Täytä hakemus Tarkista yhteistyökumppanit
Lainaesimerkki: Kun lainasumma on 10000 €, takaisinmaksuaika 120 kuukautta, tilinhoitomaksu 5 €, avausmaksu 0 € ja nimelliskorko 9 %, on lainan todellinen vuosikorko 10.44 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 15840 €, eli 132 €/kk.
Lainan kilpailutus
Lainasumma Laina-aika Korko
500 € - 60 000 € 1 - 15 vuotta 4 % - 20 %
Täytä hakemus Tarkista yhteistyökumppanit
Lainaesimerkki: 10 000 euroa, 10 vuotta, 120 maksuerää, todellinen vuosikorko 7,21 %, nimelliskorko 6%, kulut 3 923 € ja yhteensä 13 923 €.
Lainan kilpailutus
Lainasumma Laina-aika Korko
1000 € - 60 000 € 1 - 20 vuotta 4 % - 20 %
Täytä hakemus Tarkista yhteistyökumppanit
Esimerkki: Kun lainasumma on 10 000 €, korko 6,5 %, takaisinmaksuaika 10 vuotta, avausmaksu 0 € ja tilinhoitomaksu 5 €/kk, kuukausierä on 119 €, takaisinmaksettava summa 14 226 € sekä todellinen vuosikorko on 7,73 %. Huomioithan, että lainan voi maksaa myös nopeammin takaisin.

Lue myös nämä

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.