Arvo-osuustili

Tutustu arvo-osuustilien maailmaan Suomilaina.comin kattavassa oppaassa. Selvitä, mikä arvo-osuustili on, miten se toimii, kenelle se sopii ja miten sen avulla voi hallinnoida sijoituksia.

arvo-osuustili

Arvo-osuustili

Arvo-osuustili, eli säilytystili, tarjoaa helpon tavan sijoittaa sähköisiin arvopapereihin, kuten osakkeisiin ja pörssinoteerattuihin rahastoihin (ETF).

Tämä tili mahdollistaa sijoitusten säilyttämisen ja kaupankäynnin sähköisesti. Lisäksi arvo-osuustilillä säilytettyjen osakkeiden osingot maksetaan valitsemallesi pankkitilille.

Arvo-osuustilin avaaminen verkkopankissa on yksinkertaista ja edullista.

Tilin avaamisen jälkeen voit alkaa käydä kauppaa osakkeilla, rahastoilla ja muilla arvopapereilla. Tämä tekee arvo-osuustilistä houkuttelevan vaihtoehdon sekä uusille että kokeneille sijoittajille.

Vaikka arvo-osuustilillä on useita etuja, on tärkeää ymmärtää, että siihen liittyy myös kustannuksia ja riskejä.

Verotus on yksi merkittävimmistä seikoista, sillä myyntivoitot ja osingot verotetaan vuosittain. Lisäksi sijoitusten hallinta vaatii säännöllistä seurantaa ja ylläpitoa.

 • Arvo-osuustili mahdollistaa sähköisten arvopapereiden säilyttämisen ja kaupankäynnin.
 • Tilin avaaminen verkossa on helppoa ja kustannustehokasta.
 • Verotus ja riskit ovat tärkeitä huomioon otettavia seikkoja.

Arvo-osuustili – Miten se toimii?

Arvo-osuustili on tili, johon talletetaan sähköisiä arvopapereita, kuten osakkeita ja joukkovelkakirjalainoja. Se toimii eräänlaisena säilytystilinä sijoituksillesi ja mahdollistaa kaupankäynnin näillä arvopapereilla.

Arvo-osuustilin toimintaperiaate

Arvo-osuustili on järjestelmä, jossa arvopaperit tallennetaan sähköisessä muodossa. Sillä säilytetään erilaisia sijoitustuotteita kuten osakkeita, ETF-rahastoja ja yrityslainoja. Tällä tilillä olevia arvopapereita kutsutaan arvo-osuuksiksi.

Kun ostat tai myyt osakkeita, ne kirjataan arvo-osuustilillesi. Tämä tarjoaa turvallisen ja selkeän tavan hallita sijoituksiasi. Arvo-osuustilin kautta voit myös osallistua osakeanteihin tai käyttää osakkeisiin liittyviä oikeuksia, kuten osinko-oikeuksia.

Arvo-osuustili on yleensä osa laajempaa arvo-osuusjärjestelmää, joka varmistaa, että kaikki talletetut arvopaperit ovat oikein ja turvallisesti rekisteröityjä. Tämä tekee vaikeammaksi arvopapereiden katoamisen tai väärinkäytön.

Ero osakesäästötiliin ja muuhun talletustiliin

Arvo-osuustili ja osakesäästötili ovat molemmat tilimuotoja, joihin voit tallettaa arvopapereita, mutta niillä on merkittäviä eroja.

Arvo-osuustili on laajempi säilytystili, jolle voit tallentaa erilaisia arvopapereita kuten osakkeita, ETF-rahastoja ja joukkovelkakirjalainoja.

Osakesäästötili on erityisesti yksittäisten osakkeiden säästämiseen ja sijoittamiseen tarkoitettu tili. Osakesäästötilillä voit tallettaa rahaa ja käydä kauppaa osakkeilla ilman, että sinun tarvitsee maksaa veroja jokaisesta kaupasta erikseen. Verotus tapahtuu vasta, kun nostat varoja tililtä.

Muut talletustilit, kuten perinteiset pankkitilit, eivät yleensä mahdollista suoraa sijoittamista arvopapereihin. Ne ovat lähinnä säästöjä ja päivittäistä käyttöä varten. Arvo-osuustili on varta vasten suunniteltu sijoittamiseen ja kaupankäyntiin arvopapereilla.

Arvo-osuustilin avaaminen

Arvo-osuustilin avaaminen on välttämätöntä, jos aiot käydä kauppaa arvopapereilla kuten osakkeilla, ETFä tai optioilla.

Tämä tili voidaan avata verkossa useimpien pankkien, kuten Nordea, OP tai Nordnet, kautta.

Vaadittavat asiakirjat

Arvo-osuustilin avaamiseen tarvitaan henkilöllisyystodistus ja joidenkin pankkien kohdalla myös todistus osoitteesta.

Henkilöllisyystodistuksina käyvät yleensä passi tai henkilökortti. Jos olet pankin asiakas, tietosi saattavat jo olla valmiina järjestelmässä, mikä helpottaa prosessia.

Lisäksi saatat tarvita veronumeron ja arvonlisäverotunnuksen, mikäli olet yrittäjä.

On myös hyvä varautua antamaan pankkitilisi numero, johon kaupankäynnin tuotot maksetaan.

Avaamisprosessi verkkopankissa

Arvo-osuustilin avaus verkkopankissa on nykyään helppoa ja nopeaa. Nordea ja Nordnet tarjoavat palveluissaan mahdollisuuden avata arvo-osuustili suoraan verkkopalvelun kautta.

 1. Kirjaudu verkkopankkiin: Käytä omia verkkopankkitunnuksiasi.
 2. Valitse palvelu: Etsi ”arvo-osuustili” tai ”sijoitustili” -valikot.
 3. Syötä tarvittavat tiedot: Tarkista ja täydennä henkilötiedot.
 4. Valitse palvelupaketti: Esimerkiksi Nordea tarjoaa usein eri palvelupaketteja sijoittajille ja säästäjille.
 5. Vahvista avaus: Seuraa ohjeita ja vahvista avaus tunnistautumalla.

Kun kaikki vaiheet on suoritettu, arvo-osuustilisi avataan, ja olet valmis aloittamaan sijoittamisen.

Sijoittaminen arvo-osuustilin kautta

Arvo-osuustilit tarjoavat monipuoliset mahdollisuudet sijoittamiseen.

Voit sijoittaa osakkeisiin, ETF, rahastoihin ja muihin tuotteisiin.

Opettelemalla näiden eri vaihtoehtojen erityispiirteet, voit tehdä parempia sijoituspäätöksiä.

Osakekauppa ja ETF

Arvo-osuustilin kautta voit ostaa ja myydä osakkeita sekä ETFä.

Tämä sopii erityisesti sijoittajalle, joka haluaa omistaa osakkeita pitkällä aikavälillä tai hajauttaa sijoituksiaan eri sektoreihin ja markkinoille.

Osakekaupassa maksat yleensä välityspalkkiot jokaisesta kaupasta, joten kulujen huomioiminen on tärkeää.

ETF eli pörssilistatut rahastot tarjoavat mahdollisuuden sijoittaa laajoihin markkinaindekseihin pienemmillä kustannuksilla kuin yksittäiset osakkeet.

Niitä voidaan ostaa ja myydä kuten osakkeita, mutta ne tarjoavat myös hajautushyödyn.

Rahastot ja muut sijoitustuotteet

Arvo-osuustilin kautta voit sijoittaa myös erilaisiin rahastoihin ja muitiin sijoitustuotteisiin.

Rahastot ovat erityisen hyödyllisiä, jos haluat hajauttaa sijoituksesi laajalle alueelle ilman, että sinun tarvitsee ostaa jokainen osake erikseen.

Rahastoissa hallinnointipalkkiot voivat vaihdella, joten niiden vertaileminen ennen sijoittamista on tarpeen.

Vastaavasti voit sijoittaa strukturoituihin sijoituksiin tai muihin pörssilistattuihin tuotteisiin, jotka tarjoavat erilaisia riskin ja tuoton yhdistelmiä.

Kaupankäynti ja välityspalkkiot

Kun käyt kauppaa osakkeilla tai ETFä arvo-osuustilin kautta, sinun on tärkeää kiinnittää huomiota kaupankäyntikuluisiin ja välityspalkkioihin.

Nämä voivat nopeasti kasvaa, jos teet paljon kauppoja, joten taloudellisia vaikutuksia on syytä tarkastella.

Monet pankit ja välittäjät tarjoavat eri hintarakenteita, joten niiden vertailu voi säästää paljon rahaa.

On myös hyvä tietää, että arvo-osuustilin hallinnointipalkkiot voivat vaihdella palveluntarjoajasta riippuen.

Arvo-osuustilin verotus

Arvo-osuustilin verotukseen kuuluu osinkojen verotus, myyntitappioiden vähennykset ja lähdevero ulkomaisista sijoituksista. Näitä käsitellään tarkemmin alla.

Osinkojen verotus

Osinkotulot, jotka saat arvo-osuustililtä, verotetaan pääomatuloina. Veroprosentti on 30 %, kun pääomatulosi ovat alle 30 000 euroa vuodessa, ja 34 % sen ylittävältä osalta.

Listatuista yhtiöistä saaduista osingoista 85 % on verotettavaa tuloa ja loput 15 % verovapaita.

Listaamattomien yhtiöiden osingoista on 25 % verotettavaa tuloa, kun taas 75 % on verovapaata tiettyyn rajaan asti. Osinkojen vero voidaan periä suoraan lähdeverona, jos osakkeet ovat ulkomaisia.

Myyntitappiot ja verovähennykset

Jos myyt arvopapereita arvo-osuustililtä tappiolla, voit vähentää nämä myyntitappiot myyntivoitoista viiden vuoden ajan.

Tämä tarkoittaa, että jos sinulla on tappiota jonain vuonna, voit hyödyntää sen tulevien vuosien myyntivoittojen vähentämisessä.

Myyntitappiot ja muut pääomamenot, kuten kaupankäyntikulut, voivat pienentää verotettavaa pääomatuloa. Tämä auttaa hallitsemaan verojasi pitkällä aikavälillä ja maksimoimaan tuottoasi.

Lähdevero ja ulkomaiset sijoitukset

Jos sinulla on ulkomaisia sijoituksia arvo-osuustilillä, sinun tulee huomioida lähdevero.

Ulkomailta saaduista osingoista ja myyntivoitoista voidaan periä lähdevero, joka voi vaihdella maittain.

Useimmissa tapauksissa nämä lähdeverot voidaan hyvittää Suomen verotuksessa, mutta joskus voi olla tarpeen hakea palautusta ulkomaiselta veroviranomaiselta.

Onkin tärkeää olla tietoinen eri maiden verolainsäädännöstä ja mahdollisuudesta hyödyntää kaksinkertaisen verotuksen estämissopimuksia.

Arvo-osuustilin kustannukset

Arvo-osuustiliin liittyy erilaisia kustannuksia, joihin kuuluvat muun muassa palvelumaksut, säilytysmaksut, kaupankäyntikulut ja muut mahdolliset kulut.

Näihin kannattaa perehtyä tarkasti, jotta tiedät etukäteen, mitä kuluja arvo-osuustilin ylläpidosta aiheutuu.

Palvelumaksut ja säilytysmaksut

Palvelumaksut kattavat arvo-osuustilin hallinnointiin liittyvät toiminnot. Näitä palvelumaksuja voi olla esimerkiksi arvo-osuustilin avausmaksu, tilinhallintamaksu ja vuosittainen ylläpitomaksu.

Säilytysmaksut liittyvät arvopapereiden tallentamiseen ja säilyttämiseen tilillä. Esimerkiksi osakkeiden säilytyksestä voi aiheutua kuukausittainen tai vuosittainen maksu.

Joissakin tapauksissa säilytysmaksuja saatetaan periä arvopaperien kokonaisarvon perusteella, joten mitä suurempi arvo-osuustilin arvo on, sitä suuremmat voivat säilytysmaksut olla.

Kaupankäyntikulut ja muut kulut

Kaupankäyntikulut ovat maksuja, jotka syntyvät, kun ostat tai myyt arvopapereita. Näihin sisältyvät kaupankäyntipalkkiot, jotka voivat olla tietty prosenttiosuus kaupan arvosta tai kiinteä summa euroissa.

Esimerkiksi osakekaupoista voi joutua maksamaan kaupankäyntipalkkion, joka voi olla alkaen 0,05 % kaupan arvosta tai vähintään 3 euroa.

Joissakin tapauksissa palkkio voi olla enintään 1 % kaupan arvosta, jos olet omistaja-asiakas.

Muita mahdollisia kuluja voivat olla siirto- ja tilinhoitomaksut, jotka liittyvät arvo-osuuksien siirtämiseen tilien välillä tai tilin lopettamiseen liittyvät maksut.

Näiden kulujen määrä voi vaihdella palveluntarjoajan mukaan, joten vertailu ja harkinta ovat tärkeitä.

Arvo-osuustilin turvallisuus ja riskit

Arvo-osuustili tarjoaa useita turvatoimia sijoittajille, mutta myös riskejä, jotka on tärkeää hallita. Keskeistä on riskienhallinnan menetelmät ja turvatoimien taso.

Riskienhallinta sijoitussalkussa

Riskienhallinta on tärkeää, kun sijoitat arvo-osuustilille. Yksi tapa vähentää riskiä on hajauttaminen. Sijoittamalla useisiin eri osakkeisiin ja rahastoihin, voit suojautua yhden sijoituksen heikolta menestykseltä.

On tärkeää seurata markkinoiden tilaa ja reagoida muutoksiin nopeasti.

Turbo-tuotteet ja muut korkeariskiset sijoitukset voivat tuottaa suuria voittoja, mutta samalla ne tuovat mukanaan suuren riskin. Tällaisiin sijoituksiin kannattaa ryhtyä vain, jos ymmärrät täysin niiden toiminnan.

Sijoitusten hallintaan kannattaa käyttää erilaisia työkaluja, jotka auttavat analysoimaan riskejä ja tekemään perusteltuja päätöksiä.

Säkki tuotteisiin sijoittaminen vähentää konkurssiriskiä, koska osakkeet ja rahastot ovat yleensä taloudellisesti vakaampia kuin yksittäiset, pienemmät yritykset.

Turvatoimet ja vakuutukset

Arvo-osuustilit sisältävät monia turvatoimia, jotka suojaavat sijoittajien varoja. Vakuutukset tarjoavat lisäsuojaa esimerkiksi kyberhyökkäysten ja teknisten vikojen varalta.

Monilla palveluntarjoajilla on kattavat turvaprotokollat, ja käyttöliittymä on suojattu monitasoisella tunnistautumisella kuten kaksivaiheisella todennuksella.

Tilien rajapinnat on suojattu salaustekniikoilla, jotka estävät ulkopuolisten pääsyn tietoihin.

Lisäksi, jos tilin tarjoaja joutuu konkurssiin, sijoitukset ovat vakuutettu tiettyyn rajaan asti, mikä lisää sijoittajan turvallisuutta.

Aina sijoituksia tehtäessä on hyvä tarkistaa, millaisia tietoturvakäytäntöjä ja vakuutuksia palveluntarjoaja tarjoaa.

Arvo-osuustilin ylläpito ja seuranta

Arvo-osuustiliä hallinnoidaan ja seurataan pääasiassa verkkopankin kautta. Tämä mahdollistaa sijoitusten joustavan hallinnoinnin sekä niiden tuottojen ja riskien analysoinnin.

Salkun hallinnointi verkkopankissa

Salkun hallinnointi arvo-osuustilillä tapahtuu yleensä verkkopankin kautta. Yhtiöt tarjoavat usein käyttäjäystävällisiä alustoja, joiden avulla voit hallita ja järjestää osakkeitasi sekä muita arvopapereita.

Verkkopankin kautta voit esimerkiksi:

 • Tarkastella kaikkia sijoituksiasi yhdellä sivulla
 • Saada tietoa osakkeistasi ja ETF-rahastoistasi
 • Tehdä uusia kauppoja sekä myyntejä

Näin voit helposti arvioida salkkusi nykyistä tilannetta ja tehdä tarvittavia muutoksia. Myös osingot voidaan automaattisesti tallettaa liittyvään hoitotiliin, josta ne ovat heti käytettävissäsi.

Sijoitusten seuranta ja analysointi

Osakkeiden ja muiden arvopapereiden seuranta ja analysointi on ratkaisevaa sijoitusmenestyksen kannalta. Verkkopankit tarjoavat laajoja työkaluja tähän tarkoitukseen.

Voit seurata sijoituksia reaaliajassa ja käyttää erilaisia analyysityökaluja, jotka voivat sisältää:

 • Käyrät ja taulukot suorituksista
 • Yhtiöiden taloudelliset raportit ja ennusteet
 • Riskianalyysit ja suositukset

Nämä työkalut auttavat hahmottamaan tuottojen ja riskien kehitystä. Verkkopankeilla on usein opasmateriaaleja ja automatisoituja suosituksia, jotka tekevät sijoitusten hallinnasta helppoa, vaikka et olisi kokenut sijoittaja.

Arvo-osuustili usein kysytyt kysymykset

Lue alhaalta vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin.

Lainan kilpailutus
Lainasumma Laina-aika Korko
500 € - 60 000 € 1 - 15 vuotta 4 % - 20 %
Täytä hakemus Tarkista yhteistyökumppanit
Lainaesimerkki: 10 000 euroa, 10 vuotta, 120 maksuerää, todellinen vuosikorko 7,21 %, nimelliskorko 6%, kulut 3 923 € ja yhteensä 13 923 €.
Lainan kilpailutus
Lainasumma Laina-aika Korko
1000 € - 60 000 € 1 - 20 vuotta 4 % - 20 %
Täytä hakemus Tarkista yhteistyökumppanit
Esimerkki: Kun lainasumma on 10 000 €, korko 6,5 %, takaisinmaksuaika 10 vuotta, avausmaksu 0 € ja tilinhoitomaksu 5 €/kk, kuukausierä on 119 €, takaisinmaksettava summa 14 226 € sekä todellinen vuosikorko on 7,73 %. Huomioithan, että lainan voi maksaa myös nopeammin takaisin.
Lainan kilpailutus
Lainasumma Laina-aika Korko
1000 € - 60 000 € 1 - 20 vuotta 4,19 % - 19,50 %
Täytä hakemus Tarkista yhteistyökumppanit
Todellinen vuosikorko laskettuna 10 000 € luotolle 10 vuoden takaisinmaksuajalla on 8.15%, mikäli korkoihin ja kuluihin sisältyy: Vuosikorko 6.90%, kuukausittainen tilinhoitopalkkio 5 € ja lainan avausmaksu 0 €. Kuukausierä on tällöin esimerkin mukaiselle 10 000 € lainalle 120.59 € sisältäen yhteensä 120 maksuerää. Lainan, korkojen ja kulujen yhteismäärä on edellä mainitun esimerkein 14 471 €, joista kulujen osuus on 600 € ja korkojen osuus on 3 871 €.
Lainan kilpailutus
Lainasumma Laina-aika Korko
1000 € - 60 000 € 1 - 15 vuotta 4,5 % - 20 %
Täytä hakemus Tarkista yhteistyökumppanit
Esimerkkikorko: Luoton ollessa 15 000 €, 6 v. laina-ajalla, on kuukausierä 270 € / 72 kk ajan. Tällöin luoton kokonaiskulut on 19 468 €, nimelliskorko 9 % ja todellinen vuosikorko 9,38 % (sis. 0 € laskutuslisän ja avausmaksun 0 €).
Lainan kilpailutus
Lainasumma Laina-aika Korko
1000 € - 60 000 € 1 - 15 vuotta 4,5 % - 20 %
Täytä hakemus Tarkista yhteistyökumppanit
Esimerkkikorko: Luoton ollessa 15 000 €, 6 v. laina-ajalla, on kuukausierä 270 € / 72 kk ajan. Tällöin luoton kokonaiskulut on 19 468 €, nimelliskorko 9 % ja todellinen vuosikorko 9,38 % (sis. 0 € laskutuslisän ja avausmaksun 0 €).
Lainan kilpailutus
Lainasumma Laina-aika Korko
500 € - 60 000 € 1 - 20 vuotta 4,19 % - 20 %
Täytä hakemus Tarkista yhteistyökumppanit
Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 8.30 % laskettuna lainasummalle 10000 €, kun takaisinmaksuaika on 10 vuotta, tilinhoitomaksu 0 €, avausmaksu 0 € ja esimerkkikorko 8,0 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 14750 €, eli 123 €/kk.
Lainan kilpailutus
Lainasumma Laina-aika Korko
500 € - 60 000 € 1 - 20 vuotta 4,19 % - 20 %
Täytä hakemus Tarkista yhteistyökumppanit
Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 8.65 % laskettuna lainasummalle 10000 €, kun takaisinmaksuaika on 10 vuotta, tilinhoitomaksu 5 €, avausmaksu 30 € ja nimelliskorko 7.30 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 14749 €, eli 123 €/kk.
Lainan kilpailutus
Lainasumma Laina-aika Korko
500 € - 60 000 € 1 - 18 vuotta 4,68 % - 19%
Täytä hakemus Tarkista yhteistyökumppanit
Esimerkki: 15 000 € laina, nimelliskorko 6,99 %, todellinen vuosikorko 7,9 %, laina-aika on 10 vuotta (sis. avausmaksu 0 € ja tilinhoitomaksu 5 €/kk), tällöin lainan kokonaiskulut on 21 490,8 €.
Lainan kilpailutus
Lainasumma Laina-aika Korko
2000 € - 60 000 € 1 - 18 vuotta 5,99 % - 10 %
Täytä hakemus Tarkista yhteistyökumppanit
Esimerkki: 15 000 € laina, nimelliskorko 6,99 %, todellinen vuosikorko 7,9 %, laina-aika on 10 vuotta (sis. avausmaksu 0 € ja tilinhoitomaksu 0 €/kk), tällöin lainan kokonaiskulut on 21 490,8 €.
Lainan kilpailutus
Lainasumma Laina-aika Korko
500 € - 60 000 € 1 - 15 vuotta 4 % - 20 %
Täytä hakemus Tarkista yhteistyökumppanit
Lainaesimerkki: Kun lainasumma on 10000 €, takaisinmaksuaika 120 kuukautta, tilinhoitomaksu 5 €, avausmaksu 0 € ja nimelliskorko 9 %, on lainan todellinen vuosikorko 10.44 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 15840 €, eli 132 €/kk.
Lainan kilpailutus
Lainasumma Laina-aika Korko
2500 € - 60 000 € 1 - 15 vuotta 4,50 % - 20 %
Täytä hakemus Tarkista yhteistyökumppanit
Lainasumma 22 000 € laina-aika 6 vuotta vuotta. Kustannus 6 583 € mikäli tod.korko on 9.46%. Kokonaiskustannus näillä ehdoilla 28 583 €. Pankit määrittävät korot lainalle tapauskohtaisesti. Nominaalikorot ovat 4,50%-20% väliltä.

Lue myös nämä

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.